Profil

Linda Piknerová

Linda Piknerová

externí spolupracovnice

Vystudovala jsem politologii a několik let strávila na své alma mater ZČU, kde jsem přednášela o mezinárodních vztazích. Na místo zahájení habilitačního řízení jsem podala výpověď a čekala, co nového život přinese. Přinesl mi zapojení do projektu Expedice Z101, který usiluje o zopakování a rozšíření první cesty Hanzelky a Zikmunda napříč polovinou planety. Předchozímu akademickému působení jsem zůstala věrná alespoň tím, že pravidelně komentuji pro česká média události související s Afrikou. Nejsem cestovatelka, jen se považuji za zvědavého člověka, který má to štěstí, že mohl vidět řadu zajímavých míst, z nichž se mu někde líbilo a někde ne.