Nome, Aljaška

Nome, Aljaška Zdroj: Profimedia.cz

Akademie Lidé a Země: Ztraceno v překladu

Množství českých překladů zeměpisných jmen se běžně používá, a jen málokdo ví, že jejich podoby jsou nesprávné. Můžeme je najít i v tisku a médiích. Jenže chybná jména se rychle šíří a může dojít až k jejich vžití. Přidávají se rovněž cestovní kanceláře vytvářející tak zájezdy do neobvyklých destinací...

Oblast Blízkého východu, zahrnující státy od Turecka po Írán včetně Egypta, celého Arabského poloostrova a země Perského zálivu, bývá pod vlivem anglického výrazu Middle East nezřídka chybně pojmenovávána Střední východ. To může být problém, protože Střední východ je region, do něhož patří země ležící více na východ až po Indii a někdy také středoasijské státy. V minulosti se užíval i název Přední východ pro území zhruba od Turecka až po Indii, takže v podstatě šlo o Blízký a Střední východ dohromady. V evropocentrickém pojetí dál na východ pak pokračuje Dálný východ, tedy území od Bangladéše po Čukotku, kam bývají započítávány i státy Zadní Indie a Indonésie. Pro Blízký, Střední a Dálný východ existuje souhrnné označení Orient, slovo latinského původu označující východ.

Hodně obvyklá je záměna Velké příkopové propadliny s Východoafrickým příkopem. Zatímco Velká příkopová propadlina prochází v délce 6000 kilometrů od Sýrie přes Rudé moře a značnou část východní Afriky do Mosambiku, Východoafrický příkop je jen její mnohem kratší východní větví na území Keni a Tanzanie. Někdy se objevuje i název Velké riftové údolí, což je doslovný překlad anglického Great Rift Valley.

Největším výskytištěm korálů na světě je Velký bariérový útes v Korálovém moři, které omývá severovýchodní pobřeží Austrálie. I tady se můžeme setkat s nesprávným překladem anglického názvu Great Barrier Reef. Zní Velká útesová bariéra. A víte, kde leží Solomonovy ostrovy? Jedná se nejen o souostroví, ale také o jméno státu, v angličtině nazývaného Solomon Islands, jehož správná česká podoba je Šalomounovy ostrovy.

Když potřebujeme zjistit, jaké je správné české jméno geografického objektu, musíme se často doslova dopídit po původu jeho názvu. Velká většina podrobných map obsahuje popis v angličtině, kde se Černé pobřeží i Blackovo pobřeží napíše stejně: Black Coast. Takže proč se tak jmenuje? Je pokryto černým pískem, nebo má něco společného s postavou jakéhosi pana Blacka, či dokonce dámou s tímto jménem? Po prohledání nejrůznějších encyklopedií je správná odpověď na světě: pobřeží nese jméno po admirálu amerického námořnictva Richardu B. Blackovi. Tudíž žádné Černé pobřeží, jak můžeme vyčíst z některých českých map Antarktidy. Na nich můžeme objevit i Anglické pobřeží (English Coast). Jenomže správná podoba zní Englishovo pobřeží podle dalšího amerického admirála – Roberta Allena Josepha Englishe.

Kermadekovy ostrovy tvoří skupinu šesti neobydlených sopečných ostrovů v jižní části Tichého oceánu a administrativně patří Novému Zélandu. V jejich blízkosti se propadá hlubina Kermadeckého příkopu, a zřejmě proto se objevuje i podoba Kermadecké ostrovy. Ty však objevil roku 1788 francouzský kapitán Jean-Marie Huon de Kermadec a jsou pojmenovány po něm, kdežto příkop v sousedství byl nazván podle ostrovů.

Když v roce 1980 vybouchla sopka Mount St. Helens v americkém státě Washington, psalo se o ní též jako o hoře svaté Heleny. Ovšem vzhledem k tomu, že byla pojmenována po britském diplomatovi lordu St Helensovi, je tento překlad nesmyslný. Ještě větším nesmyslem je Windward Islands nazývat Windwardovými ostrovy, neboť v angličtině slovo „windward“ znamená návětrný. Nejznámější Návětrné ostrovy jsou součástí Malých Antil v Karibiku.

Chybu může udělat každý, i proslulý cestovatel. Když David Livingstone dorazil v roce 1859 k velkému jezeru v nitru Afriky, chtěl zjistit jeho jméno. Místní jazyk neznal, a tak jen ukazoval na jezero. Domorodci začali volat „Njasa! Ňasa!“, proto Livingstone tento výraz k pojmenování objevené vodní plochy použil. Netušil, že „ňasa“ v čičevštině znamená jezero a že tedy jezero nazval Jezero. Označení Ňasa a pro okolní stát Ňasko se pak používaly více než jedno století, pak se pro obojí ujalo správné jméno Malawi (= „jitřní paprsky slunce procházejí mlhou“).

Traduje se, že při dokončování soupisu názvů osad na Aljašce zbývalo jednomu z kartografů doplnit již jen jediné jméno. Jenomže ho přemohl hlad, napsal tedy do mapy poznámku Nome (= „jméno“) a odešel na oběd. Jeho kolega se domníval, že mapa je hotová, a poslal ji do tiskárny. Od té doby se západoaljašské městečko jmenuje Nome...