Akademie LaZ: Kontinent versus světadíl

Akademie LaZ: Kontinent versus světadíl Zdroj: Shutterstock

Akademie Lidé a Země: Kontinent versus světadíl

Mnoho lidí považuje kontinent a světadíl za jedno a totéž, česká geografická škola oba termíny ale striktně odděluje. Řeší tím neshody různých kultur i vědních oborů, které udávají počet kontinentů od čtyř až do sedmi. Neexistuje totiž žádná jejich standardní definice. Víte, co je Eurafrasie nebo světový ostrov?

Samotné slovo kontinent pochází z latinského continere (znamená držet pohromadě). Obecně jde o velkou plochu pevniny omývanou mořem. Ovšem takovéto definici by odpovídal třeba i největší ostrov světa – Grónsko. Čeští zeměpisci za kontinent považují souvislou část souše tvořenou pevninským typem zemské kůry, která sestává z neponořené pevniny a musí mít geologicky význačné hranice dané světovým oceánem, případně i rozhraním litosférických desek. Oproti tomu je světadíl oblastí světa se samostatným geografickým a historicko-kulturním vývojem.

Podle těchto definicí máme pět kontinentů: Eurasii, Afriku, Ameriku, Austrálii a Oceánii a Antarktidu; kdežto světadílů je osm: Afrika, Evropa, Asie, Severní Amerika, Jižní Amerika, Austrálie, Oceánie a Antarktida. I když Austrálie a Oceánie bývají často brány jako jeden světadíl, tudíž celkem sedm. Z toho vyplývá, že pouze Afrika a Antarktida jsou zároveň kontinent i světadíl. A např. Evropa by neměla být označována jako kontinent, což ostře kontrastuje s anglickým termínem „the Continent“, kterým Britové označují pevninskou Evropu bez britských ostrovů. Když si v Londýně objednáte kontinentální snídani, dostanete ryze evropské jídlo.

Objevují se i termíny jako Eurafrasie, kterým bylo navrženo spojit Evropu, Asii a Afriku do jediného kontinentu, kterému se v geopolitice říká „světový ostrov“. Situace se stává ještě více matoucí tím, že v případě Ameriky se paralelně používá výrazů Latinská, a zejména Střední Amerika, které sice označují jisté části Ameriky, ne však nějaký kontinent či světadíl. Pod termínem Latinská Amerika jsou chápány země amerického kontinentu jižně od USA, ve kterých se mluví jedním z románských jazyků: španělštinou, portugalštinou nebo francouzštinou. Střední Amerikou je nazývána část Severní Ameriky zaujímající území sedmi nezávislých států od Guatemaly po Panamu. Nesmíme si ji plést s Mezoamerikou, historickým pojmenováním území od středního Mexika po západní Honduras, které bylo obýváno Mayi, Aztéky a příbuznými indiánskými kmeny.

Dalším trochu zavádějícím názvem je Australasie, která však s Asií nemá nic společného. Tato část Austrálie a Oceánie zahrnuje Austrálii, Novou Guineu, Nový Zéland a přilehlé ostrovy v Tichém oceánu.

Kontinenty jsou někdy pomyslně děleny právě na subkontinenty, i když jejich definice je ještě nepřesnější než u kontinentů. V češtině kromě indického žádný jiný subkontinent neexistuje, i když podobné označení má subsaharská Afrika, zahrnující území Afriky bez severní části, která je považovaná za součást arabského světa.

Oč jednodušší bychom to měli před 200 až 300 miliony lety, kdy existoval jediný prakontinent (moderněji nazýván superkontinent) Pangea, z něhož rozpadem postupně vznikaly kontinenty současné.