Exklávy a enklávy - ilustrační foto

Exklávy a enklávy - ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Akademie Lidé a Země: Exklávy a enklávy

Některé státy mají část svého území oddělenou cizím státem, kterým je zcela obklopeno. V mezinárodním právu je toto území nazýváno exklávou (z latinského ex = vně, pryč; clavus = něco obklopeno). Pokud je obklopené území spojené s mateřským státem úzkým koridorem, pak se o exklávu nejedná. Z hlediska státu, který exklávu obklopuje, je území enklávou (z latinského inclavare = uzavřít, zamknout).

Enkláva nemusí být vždy i exklávou, a to tehdy, kdy je samostatným státem. San Marino a Vatikán jsou enklávy v Itálii, Lesotho v Jihoafrické republice a za enklávu v Evropské unii lze považovat Švýcarsko i Andorru. A jako enkláva se nebere území, jež je sice obklopeno jediným cizím státem, ale zároveň má přístup k moři. Proto Portugalsko není enklávou Španělska ani Monako enklávou Francie.

Příkladem exkláv může být Nachičevanská autonomní republika, exkláva Ázerbájdžánu o rozloze 5500 km2. Na severu hraničí s Arménií, na západě s Tureckem a na jihu s Íránem. Mnohem menší je španělská exkláva Llívia ve francouzské části Pyrenejí nedaleko Andorry. Má rozlohu 12,83 km2 a náleží ke katalánské provincii Girona, od níž je oddělena územím Francie širokým zhruba dva kilometry. Velkou turistickou atrakcí se stala soustava několika exkláv Belgie na území Nizozemska v dvojměstí Baarle-Hertog/Baarle-Nassau, kde státní hranice přetíná ulice, a dokonce i domy.

Další menší exklávy můžeme nalézt v oblasti Alp. Campione d’Italia je italská exkláva, ze všech stran obklopená územím švýcarského kantonu Ticino. Náleží do provincie Como v Lombardii. Ve svém nejbližším místě je exkláva od území vlastní Itálie vzdálená méně než kilometr, avšak po silnici je do nejbližšího italského města Lanzo d’Intelvi přes 14 km. Obec Büsingen am Hochrhein je německá exkláva obklopená Švýcarskem, nedaleko Kostnice. Od zbytku Německa ji odděluje úzký pás území kantonu Schaffhausen, v nejužším místě široký pouze kilometr. V referendu roku 1918 se 96 procent voličů vyslovilo pro připojení exklávy ke Švýcarsku. Kvůli jeho nezájmu však ke včlenění nedošlo. Vesnice je součástí švýcarského celního prostoru. Paralelně vedle sebe fungují německé a švýcarské veřejné služby, ale oficiální měnou je pouze euro.

Světovou raritou byla komplikovaná soustava nevelkých exkláv podél indicko-bangladéšské hranice se 102 indickými exklávami obklopenými územím Bangladéše a 71 bangladéšskými exklávami uzavřenými indickým státem Západní Bengálsko. V obou skupinách byly také enklávy 2. řádu (enkláva v exklávě), dokonce i jediná enkláva 3. řádu na světě (enkláva v exklávě a uvnitř ní další enkláva) - indická Dáhálá Khágrábárí. V letech 2015-2016 proběhla vzájemná výměna exkláv, po níž zbyla jen jediná.

Až do prosince 1928 mělo i Československo své exklávy na území polského Slezska. Jejich největší část tvoří dnešní Osoblažský výběžek. Pod správou Koruny české byly české exklávy v Horní Lužici v okolí Budyšína, a to od roku 1158 až do 19. století.

Zvláštním typem exkláv jsou území spojená s mateřským státem pouze mořskou cestou. V některých výkladech ale nebývají za exklávy považovány. Sem patří největší exkláva světa, stát Aljaška, patřící USA. Kaliningradská oblast je exklávou Ruska. Tato nejzápadnější část země leží na pobřeží Baltského moře, sevřená na východě Litvou a na jihu Polskem. Autonomní města Ceuta a Melilla tvoří španělské exklávy na pobřeží severní Afriky. Činí si na ně nárok Maroko, které je obklopuje. Napětí panuje také kolem Cabindy, exklávy Angoly oddělené Konžskou demokratickou republikou, díky jednomu z největších světových nalezišť ropy v pobřežním šelfu.

Když se vydáte do Dubrovníku, navštívíte chorvatskou exklávu, která sestává ze skoro celé Dubrovnicko-neretvanské župy. Tu od zbytku Chorvatska odděluje osmikilometrový úsek pobřeží s letoviskem Neum patřící Bosně a Hercegovině. Také pět francouzských zámořských regionů - Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte a Réunion - je možné považovat za exklávy jak Francie, tak Evropské unie.

Exklávy nejsou totéž co status exteritoriálního území. Exteritorialita, pojem z mezinárodního práva, se užívá pro osoby, věci či území mimo výsost státu, v němž jsou lokalizovány. Týká se především pozemků zastupitelských úřadů včetně zde se nacházejících nemovitostí, věcí a osob. Exteritoriální území samotné však zůstává integrální částí státního území hostující země, i když na nich neplatí místní zákony.

I na území České republiky máme exklávy. Tvoří část obce, kterou se sídelní částí obce nespojuje její území, ale je oddělena územím jiné obce či obcí. Většina současných exkláv tohoto typu vznikla při rozsáhlém a často živelném dělení obcí po roce 1990. Zákon o obcích z roku 2000 stanoví zásadu souvislého území nově vzniklých obcí, která zabraňuje vytváření nových enkláv a exkláv, přesto u nás nyní existuje 88 obecních exkláv.