Versailles, Francie

Versailles, Francie Zdroj: Profimedia.cz

Velký palác, Thajsko
Zámek Wilanów, Polsko
Palacio Real, Španělsko
Zámek Sanssouci, Německo
Hrad Himedži, Japonsko
10
Fotogalerie

TOP 10: Paláce

Tato honosná sídla, která kdysi byla domovem králů a císařů, nabízejí příležitost seznámit se s jejich architektonickou nádherou a bohatou historií. Dnes jsou oblíbeným turistickým cílem a nabízejí současným návštěvníkům pohled do minulosti.

Velký palác, Thajsko

Bangkocký Velký palác s výhledem na řeku Čao Praja nechal postavit král Ráma I. kolem roku 1780. Je považován za posvátné místo, protože se v něm nachází Wat Phra Kaew – chrám smaragdového Buddhy, v němž je uložen nefritový Buddha z 15. století, oděný do ryzího zlata a meditující v jogínské pozici. Stavbu v západním stylu v podobě sídla Borom Philam doplnil král Ráma V. na počátku 20. století. Velký palác ročně navštíví až osm milionů návštěvníků.

Zámek Wilanów, Polsko

Krásné barokní královské sídlo vzniklo v létě roku 1677 jako malá, jednopatrová stavba, kterou navrhl dvorní architekt Augustyn Locci, když král Jan Sobieski III. získal vesnici na území dnešní Varšavy. Wilanów, dokončený v roce 1696, je směsicí italské zahradní vily, šlechtického domu a francouzského paláce. V roce 1805 tu bylo díky úsilí Stanislava Kostky Potockého, zetě vévodkyně Izabely Lubomirské (která majetek zdědila v polovině 18. století a vrátila chátrajícímu paláci ztracený lesk), otevřeno jedno z prvních polských muzeí. V hlavním patře se nacházejí královské apartmány, zatímco v prvním patře pak Galerie polského portrétu, kterou tvoří podobizny polských panovníků a dalších významných osobností Polska, shromážděné v průběhu věků. Odolný Wilanów, který přežil rozdělení Polska a dvě světové války, je jednou z nejvýznamnějších polských památek.

Palacio Real, Španělsko

Velkolepý madridský palác Palacio Real, v němž kdysi pobývala španělská královská rodina (ačkoli je stále oficiálním sídlem krále), se dnes využívá pouze pro státní ceremoniály. V roce 865 n. l. pojmenoval emír Muhammad I., vládnoucí Córdobě, tuto oblast arabsky al-Madžrít nebo Madžerit a chtěl tu během křížových výprav vybudovat pevnost a citadelu pro ochranu města Toleda před křesťanskými vojáky. V roce 1083 se pevnosti zmocnil Alfonso VI., král leónský a kastilský. Ve 14. století se jí začalo říkat Stará pevnost, neboli Antiguo Alcázar, ale v průběhu let ji Karel I. a jeho syn Filip II. přeměnili na palác a stálé sídlo španělské královské rodiny. Poté, co v roce 1734 při požáru vyhořel madridský královský palác, nechal Filip V. postavit ten, který stojí dodnes jako Palacio Real. K nejvýznamnějším památkám patří Královská zbrojnice, v níž jsou uloženy zbroje a zbraně královské rodiny uchovávané od 13. století, a Obrazárna s nejvzácnějšími uměleckými díly v podobě Panny s dítětem od Luise de Morales, Caravaggiovy Salome s hlavou Jana Křtitele a Portrétu Isabely Katolické od Juana de Flandes.

Zámek Sanssouci, Německo

Sanssouci, což ve francouzštině znamená „bez starostí“, byl letní palác a soukromé útočiště pruského krále Fridricha Velikého v Postupimi. Zámek postavený na vyvýšeném místě s kaskádovitými terasami vinic je svou architekturou spíše „frýdlantským rokokem“, protože tu byl patrný silný vliv králova osobního vkusu. Palác navrhl Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, stavba začala v roce 1745 a dokončil ji Jan Bouman v roce 1747. Král Fridrich Vilém IV. palác v 19. století rozšířil a vylepšil a poté, co z druhé světové války vyšel bez škrábnutí, se stal turistickou atrakcí východního Německa. Pamětihodnostmi, které byste si neměli nechat ujít, jsou recepce ve zlato-bílém Mramorovém sále či Voltairův pokoj – francouzský filozof tu byl častým hostem.

Hrad Himedži, Japonsko

Hrad Himedži, původně postavený jako pevnost, se tyčí vysoko nad pobřežním městem Himedži nedaleko Ósaky nad okolními třešňovými stromy. Byl postaven v roce 1333 jako pevnost a roku 1346 se změnil na hrad. Na počátku 17. století byl rozšířen a od té doby se prakticky nezměnil, dokonce přežil i bombardování během druhé světové války. Velkolepý dřevěný palác chrání tři příkopy, má pět pater a obklopují ho tři menší budovy. V areálu připomínajícím labyrint se snadno ztratíte, ale s prohlídkou vám pomůže průvodce v angličtině.

Palác Umaid Bhawan, Indie

Umaid Bhawan postavil britský architekt Henry Vaughan Lanchester pod vedením mahárádži Umaida Singha z Džódhpuru v Rádžasthánu. Je šestou největší soukromou rezidencí na světě a stále patří královské rodině v Džódhpuru. Obrovský palác, který dal panovník stavět ze soucitu, aby poskytl zaměstnání místním zemědělcům, jimž hrozil hladomor, byl dokončen v roce 1943 a je architektonickým koktejlem západního stylu art deco, indosaracénských prvků a beaux-arts. Jeho dvě křídla tvoří zlatožlutý pískovec, interiéry zpevňuje makranský mramor a barmské týkové dřevo. Je postaven ze stejného palmového dvorského mramoru, který byl použit při budování Tádž Mahalu.

Velký kremelský palác, Rusko

Velký kremelský palác, postavený v letech 1839–1849 v Moskvě pod vedením hlavního architekta Konstantina A. Thona, byl vybudován jako ukázka vznešenosti ruských carů a jeho exteriér odráží směs byzantské a středověké ruské architektury. Součástí je nádherný historický Teremský palác s více než 700 místnostmi, devíti chrámy a Svatou síní. Jedná se o vynikající směs ruské, italské a východní architektury, nyní slouží jako oficiální rezidence prezidenta. Budovy paláce jsou postaveny tak, aby tvořily obdélníkové vnitřní nádvoří. Dvoupatrový Velký kreml, který na první pohled vypadá jako třípatrový, má pět přijímacích sálů pojmenovaných po svatém Jiřím, Vladimírovi, Alexandrovi, Ondřejovi a Kateřině.

Versailles, Francie

Slavný Château de Versailles (Versailleský palác) ve Francii byl nejprve dvoupatrový lovecký zámeček, který nechal v roce 1624 postavit Ludvík XIII. v oblasti Île-de-France. Následně na tomto místě Ludvík XIV. vybudoval palác a přesunul královské jednání z Paříže právě sem. Přestože byl palác během Velké francouzské revoluce pobořen a král Ludvík XVI. svržen, rozsáhlé restaurátorské práce nám umožňují nahlédnout do honosného života těchto absolutních panovníků. Palác, který byl v roce 1837 přeměněn na muzeum, je jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí na světě a každoročně jej navštíví téměř 10 milionů turistů. K dalším atrakcím, které se ve Versailles nacházejí, patří Královský apartmán, neboli Appartement du Roi, Versailleská opera, Zrcadlový sál, Hameau de la Reine (fiktivní vesnička s pastýřskou chalupou postavená pro Marii Antoinettu, kam chodila se svými přáteli utíkat před chaosem života na královském dvoře) a Versailleské kaple. Stejně proslulá je i přilehlá zahrada.

Zámek Schönbrunn, Rakousko

Schönbrunn ve Vídni, který byl letním útočištěm habsburských panovníků (zejména za vlády Marie Terezie), nechal v letech 1696 až 1712 postavit císař Leopold I. Tento rokokový palác s 1441 pokoji je nejnavštěvovanějším místem v Rakousku a patří k němu i zlato-bílý Zrcadlový sál s křišťálovými zrcadly, kam přišel se svým prvním představením šestiletý Mozart. Ve 40 místnostech, které jsou přístupné turistům a návštěvníkům, se nachází vzácný Milionový pokoj obložený palisandrovým dřevem a Gobelinový salon s honosnou sbírkou zdobených gobelínů z belgického Bruselu. V pečlivě udržovaných zahradách Schönbrunnu, který byl v roce 1996 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, najdete nejdelší oranžerii na světě.

Palác Topkapi, Turecko

Sultán Mehmed II. nechal po dobytí Konstantinopole postavit nad břehem Bosporu Topkapi, jenž zůstal po více než 400 let sídlem následujících sultánů a jejich harémů. V obrovském paláci kdysi žilo 5000 stálých obyvatel, včetně stovek konkubín a eunuchů. První nádvoří, známé jako dvůr janičářů, je volně přístupné veřejnosti. Do harému, jenž se skládá ze 400 sálů, teras, křídel, pokojů a apartmánů, které jsou zpočátku skromné, ale čím dál jdete, tím jsou větší a luxusnější, si musíte koupit samostatnou vstupenku. Architektura a výzdoba jsou nádherné, s barevnými mozaikovými dlaždicemi, zlatým arabským písmem vyrytým do stěn a se šperky.