Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Bermudský trojúhelník leží  mezi Floridou (městem Miami), Portorikem (San Juan) a souostrovím Bermudy.
Bermudský trojúhelník leží  mezi Floridou (městem Miami), Portorikem (San Juan) a souostrovím Bermudy.
3
Fotogalerie

Akademie Lidé a Země: Tajemný bermudský trojúhelník

Ďábelské moře, Předpeklí zatracenců, Hřbitov Atlantidy, Moře vúdú – všechna tato jména se používají pro bermudský trojúhelník. Doba, kdy tato tajemná oblast přitahuje tolik pozornosti, zřejmě ještě nekončí.

Na rozhraní Atlantského oceánu a Mexického zálivu se rozkládá oblast zvaná bermudský trojúhelník, ležící mezi Floridou (městem Miami), Portorikem (San Juan) a souostrovím Bermudy. Délka každé jeho strany činí přibližně 1660 km. Zaplňuje plochu 1 134 105,5 km2, což odpovídá velikosti Francie a Španělska dohromady.

Pojem se stal populárním v 70. letech 20. století, kdy v novinách i televizním vysílání byla uveřejněna řada pozorování neobvyklých jevů v této oblasti, zejména záhadná mizení lodí a letadel nebo případy lodí nalezených bez posádky. Byly hlášeny poruchy chování kompasů, kdy střelka vykonávala chaotické pohyby nebo se otáčela kolem své osy, neobvyklé atmosférické jevy, jako náhlá ztráta viditelnosti a nemožnost určit polohu obzoru. Posádky zaznamenaly časový posun, kdy letadlo dorazilo k cíli nevysvětlitelně brzy nebo naopak později, než by odpovídalo rychlosti pohybu a vzdálenosti cíle. Letadla se ztrácela z obrazovky radarů a opětné se objevovala po uplynutí nevysvětlitelně dlouhé doby. A k tomu tajemná světla na obloze nebo pod hladinou moře.

První historicky zaznamenaná oběť připisovaná bermudskému trojúhelníku je americký politik Thomas Lynch, jeden ze signatářů americké Deklarace nezávislosti. Roku 1779 se spolu se ženou plavil na karibský ostrov Svatý Eustach a od té doby se po jejich loďce nenašla ani stopa.

Škuner Carroll A. Deering byl v roce 1921 nalezen na mělčině u Severní Karolíny. Měl všechny plachty a nebyl poškozen. Loď byla bez posádky, chyběly dva čluny, osobní věci a lodní deník. Nikdo netuší, proč posádka plavidlo opustila a co se s ní vlastně stalo.

Koncem 40. let minulého století zmizely hned dva lety aerolinek British South American Airways. Ani jedno z letadel nevyslalo žádný nouzový signál, dosud se po nich nepodařilo najít stopy. Na palubě jednoho z letounu cestovali i dva Češi.

Záhadou bermudského trojúhelníku se zabývají i vědci. Většinou tvrdí, že ve skutečnosti o žádnou záhadu nejde. Všechny uváděné jevy se prý dají vysvětlit přirozeným způsobem. Oblast je dopravně mimořádně frekventovaná s velkým množstvím lodních i leteckých tras, proto zde zákonitě dochází k většímu výskytu havárií a ztroskotání. Při mísení vod Golfského proudu s oceánskou vodou vzniká množství hurikánů a dalších anomálních jevů. Moře zde dosahuje značné hloubky, v níž je velmi obtížné nalézt vraky ztroskotaných lodí nebo zbytky letadel.

Úkazy lze vysvětlit přítomností velkého množství hydrátu metanu na mořském dně, který je vysokým tlakem vody stlačován, ale občas se uvolní a vystupuje k hladině, kde vytváří obří bubliny o průměru i několika set metrů. Pokud by nad takovým místem plula loď, potopila by se kvůli snížené hustotě vody, případně by mohlo dojít k explozi uvolněného plynu iniciované nějakým ohněm na lodi nebo elektrickou jiskrou. Stejný osud by mohl potkat i menší letadlo, které by vlétlo do oblasti koncentrovaného plynného metanu s odlišnou hustotou, než má vzduch. Metan je nedýchatelný a lidé by se začali okamžitě dusit.

Bermudský trojúhelník je také vděčným tématem záhadologů. Objevují se názory o setkáních s UFO i návštěvy mimozemských civilizací, které unášejí lidi pro výzkumné účely a nevracejí je zpátky na Zemi. V oblasti prý mají svou základnu, proto jsou pozorována podmořská světla různých tvarů i velikostí. Parapsychologové hovoří o existenci okna do jiné časoprostorové dimenze, kam mizí pohřešované lodě, letadla a lidé. Dalším vysvětlením je tvrzení, že v oblasti bermudského trojúhelníku se rozkládalo území zaniklé vyspělé civilizace, například bájné Atlantidy, jejíž některá energetická zařízení mohou být ještě v provozu a občas způsobovat elektromagnetické anomálie.