Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Akademie Lidé a Země: Blízký východ, Střední východ nebo Přední východ?

Odpověď je jednoduchá: existují všechny tyto termíny. Některé z nich nemají zcela jednoznačné vymezení, a navíc se často pletou kvůli angličtině, která používá jeden název Middle East pro dva regiony.

Blízký východ vznikl jako protiklad Dálného východu a geograficky vymezuje oblast východního Středomoří a Perského zálivu, konkrétně území Egypta, Palestiny, Izraele, Libanonu, Sýrie, Kypru, Turecka, Saúdské Arábie, Jordánska, Jemenu, Ománu, Spojených arabských emirátů, Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku a Íránu. Dříve byl také nazýván Předním východem, ale vzhledem k tomu, že žádný Zadní východ jako území nikde nenajdeme, bylo toto označení poněkud nepřesné. Jinak je tomu u dvou velkých jihoasijských poloostrovů: Přední Indie a Zadní Indie.

Termín Střední východ vznikl pod vlivem angličtiny a rovněž jeho přesná lokalizace často přináší potíže. Kromě výše vypočítaných zemí zahrnuje i státy Zakavkazska, Střední Asie, Afghánistán a někdy i Pákistán. Do češtiny se termín „Middle East“ správně překládá jako Blízký východ. Aby nedocházelo k záměně obou pojmů, užívá se někdy souhrnné pojmenování Blízký a Střední východ.

Nutno dodat, že se jedná o názvy evropocentrické, tedy vnímané pohledem Evropanů. Rozšířily se ke konci 19. století, kdy pod Blízkým východem byly vnímány državy osmanské říše, Střední východ sloužil k označení střední a jižní Asie a území podél pobřeží Tichého oceánu a jeho okrajových moří byla zvána Dálným východem.

Aby to nebylo moc jednoduché, můžeme se kromě Blízkého a Středního východu dále setkat s pojmy Orient nebo Levanta. Orient je odvozen z latiny a znamená místo na východě, odkud vychází slunce. Podobný význam má i Levanta: francouzské „soleil levant“ znamená vycházející slunce. Zatímco Orientem se rozumí rozsáhlá oblast zahrnující Blízký, Střední i v podstatě i značnou část Dálného východu, má Levanta rozsah menší než Blízký východ a kromě Izraele, Palestiny, Libanonu, Jordánska a Sýrie zahrnuje jen jižní část Turecka a Sinajský poloostrov.

V českých zemích je téměř neznámý pojem Mašrek. Toto arabské slovo znamená totéž co Orient, tedy země, kde vychází slunce. Mašrek označuje státy arabského světa východně od Egypta a severně od Arabského poloostrova a je protikladem známějšího Maghrebu, souhrnného názvu pro arabské země v severní Africe ležící západně od Egypta: Mauritánie, Maroka, Alžírska, Tuniska a Libye.

Také s termínem Úrodný půlměsíc se v češtině příliš nesetkáváme. Používá ho zejména anglo-americká literatura pro části území Egypta, Palestiny, Izraele, Jordánska, Libanonu, Sýrie, Turecka a Iráku. Jméno získal podle úzkého pruhu úrodné země rozprostírajícího se do zatočeného oblouku od údolí Nilu po Mezopotámii.

Takže pokud chcete popisovanou část světa správně nazvat a neudělat při tom velkou chybu, můžete použít zeměpisný termín Jihozápadní Asie. Ta je totiž jednoznačně ohraničena. Na severu ji ukončuje Černé moře, hřeben Kavkazu, Kaspické moře a hřbet Kopetdagu, na východě je hranicí horský systém Pamíru a Hindúkuše a údolí Indu. Jižní břeh omývá Arabské moře a Perský, Ománský a Adenský záliv a západní Rudé, Středozemní a Egejské moře.