Morče na jídelním lístku

Morče na jídelním lístku Zdroj: Jana Ašenbrennerová

Morčata se živí hlavně trávou, a Konžané proto dostali i semena plodin, kterými budou svůj „dobyteček“ krmit.
Drobná morčata neupoutávají tolik pozornost lupičů či ozbrojených skupin. Domorodci tak mají šanci, že o zdroj potravy nepřijdou.
O malá morčata se dokážou postarat i děti.
Morčata se rychle množí, což je další výhoda.
Ženy stvrdily přijetí daru otiskem prstu.
7
Fotogalerie

Fotoreportáž Jany Ašenbrennerové: Morče na jídelním lístku

V Jižním Kivu v Kongu se humanitární organizace ACF rozhodla vyřešit nedostatek potravy pro místní obyvatele trochu kuriózním způsobem. Místo dobytka, který je často cílem lupičů i ozbrojenců, naučila domorodce chovat malá a nenápadná morčata.

Oblast Jižního Kivu v Demokratické republice Kongo již mnoho let ovlivňuje dlouhotrvající konflikt. Situace domorodců žijících v této oblasti je velmi těžká a zajištění základních podmínek k běžnému životu je pro ně často nesnadné. Chronická podvýživa dětí a znečistěná voda jsou jedněmi z mnoha problémů, se kterými se potýkají.

Řešit situaci v těchto končinách se snaží množství mezinárodních neziskových organizací, které svými programy se zaměřením na výživu, zemědělství, vzdělání, přístup k čisté vodě a další napomáhají domorodcům zajistit základní podmínky k životu v době krize. Jedním z nich je distribuce morčat.

Distribuce morčat v obci Karete v Jižním Kivu byla součástí programu neziskové organizace Action Against Hunger (ACF International), která se v oblasti mimo jiné specializuje na řešení podvýživy. Jejím cílem je léčba a prevence podvýživy, ale také vzdělávání komunit, aby byly samy schopny bezpečně si zajistit dostatek potravy a čisté vody a do budoucna tak podvýživě předejít. Každá rodina obdržela šest morčat – pět samic a jednoho samce. Morčata se relativně rychle množí, a tak je pro rodiny snadné mít pravidelný přísun potravy s živočišnou bílkovinou.

Morčata dostala v tomto případě přednost před kozami, kuřaty či jinými obvykle chovanými zvířaty. Jsou drobná a je jednodušší je obstarat a rozmnožit. Také nejsou tak cenná jako jiná domácí zvířata, tudíž tak nepřitahují zloděje a v době konfliktu je snazší je ukrýt. Také se o ně snadno postarají ženy a děti. Některé rodiny morčata dlouhodobě chovají a tím získávají další příjmy z jejich prodeje.

V komunitě v obci Karete bylo místním rozděleno kolem 500 morčat. Ženy, které si morčata přišly převzít, se pak podepsaly otiskem prstu. Jako součást programu obdržely také semena, aby si mohly samy vypěstovat další zdroj potravy.

Tento článek byl uveřejněn v časopise Lidé a Země, vydání 9/2014.