Zima v klášteře bývalých bojovníků

Zima v klášteře bývalých bojovníků Zdroj: Vladimir Pomortzeff

Pohled na Pskovsko-pečerský klášter z klášterní zahrady na Svatém kopci. Modré kupole se zlatými hvězdami jeskynního kostela Zesnutí přesvaté Bohorodice mají v tradicích ukrajinského baroka připomínat Kyjevsko-pečerskou lávru, nejstarší a nejznámější pravoslavný klášter Kyjevské Rusi, odkud na severozápadní okraj Ruska přišli první mniši. V pozadí se tyčí zlaté kupole katedrály archanděla Michaela.
Mohutné středověké hradby a věže Pskovsko-pečerského kláštera. Klášter se rozkládá na strmých svazích rokle, kterou proudí malý potok Kamenec. Tvar hradeb tak opisuje terén. Současné hradby a věže pocházejí z 16. století. Věž v popředí měla chránit nebezpečné místo, kde potok Kamenec zatéká do kláštera. V pozadí se tyčí Tararyginá věž.
Mniši zvoní k podvečerní bohoslužbě z Velké zvonice kláštera. Ve zvonici se dodnes zachovalo takzvané „očepné“ zvonění. Při něm se srdce zvonu uvádí do pohybu ze země nebo z vedlejší budovy za pomoci dřevěné páky s dlouhým lanem zvané očepa. Ve středověku byl tento typ zvonění velmi rozšířen po celém Rusku, do dnešních dnů se ale zachoval pouze v jediném klášteře. V současné době je v klášterní zvonici zavěšeno 17 zvonů. Nejprve zvoník uvede do pohybu jeden ze tří velkých, až potom zapojuje skupiny menších zvonů.
Mikulášská brána, hlavní brána Pskovsko-pečerského kláštera, od které klesá ke klášternímu nádvoří takzvaná Krvavá cesta. Podle legendy pravě u této brány car Ivan Hrozný vlastníma rukama zabil igumena (opata ve východním křesťanství) Pskovsko-pečerského kláštera, svatého Korneliuse. Car podezříval igumena z vlastizrady, ale hned po spáchání hrůzného činu prý svého skutku hluboce zalitoval. Tělo zavražděného starce na vlastních rukou odnesl do jeskynního kostela Zesnutí přesvaté Bohorodice a dlouho ho tam upřímně oplakával… Prudkému sestupu od Mikulášské brány ke kostelu, jímž car Ivan Hrozný nesl zkrvavené tělo svatého Korneliuse, se od té doby říká Krvavá cesta.
Pozlacený ikonostas jeskynního kostela Zesnutí přesvaté Bohorodice se zázračnou ikonou Matky Boží Eleusy. Hlavní kostel Pskovsko-pečerského kláštera kdysi vykopal v zemi zakladatel kláštera svatý Jonáš Pečerský v blízkosti vchodu do „Bohem stvořených jeskyní“ (více viz popisek dole). Vysvěcení svatostánku se konalo 28. srpna roku 1473 na svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice. Tento den je teď považován za oficiální datum založení Pskovsko-pečerského kláštera.
11
Fotogalerie

Fotoreportáž Vladimira Pomortzeffa: Zima v klášteře bývalých bojovníků

Život mnichů v Pskovsko-pečerském klášteře je dnes mnohem poklidnější než v dobách ozbrojených útoků, kdy museli svatá místa chránit vlastními těly. Když se na modrozlaté kupole chrámů začne snášet sníh, muži už jsou na chladné období ruské zimy řádně připraveni.

Zdálo by se, že Pskovsko-pečerský klášter jeho stavitelé neumístili zrovna šťastně. Nejzápadnější hranice ruských zemí v 15. až 17. století totiž vůbec nebyla vhodné místo pro osamělý mnišský život. Klášter byl často prvním cílem útoku nepřátel. Nedaleká pevnost Izborsk nebo hlavní místo knížectví Pskov byly až druhé v pořadí, pokud nepřítel vůbec chtěl pokračovat dál do ruského vnitrozemí. Mniši tak museli bránit vlastními těly nejen svůj klášter, ale i hranici vlasti. V krátkých obdobích mezi obléháními budovali stále pevnější a silnější hradby.

Na druhou stranu právě poloha blízko hranic v jisté fázi dějin klášter zachránila. V roce 1920 se Pskovsko-pečerský klášter stal podle rusko-estonské mírové smlouvy součástí nezávislého Estonska. Díky tomu nebyl zpustošen bolševiky, jimž ve 20. letech minulého století padla za oběť naprostá většina ruských klášterů a kostelů.

Po druhé světové válce, kdy byl klášter i celý okres Pečory zahrnut do Pskovské oblasti Ruska, už komunistické úřady nebyly vůči pravoslavné církvi tak agresivní.

Tento článek byl uveřejněn v časopise Lidé a Země, vydání 12/2013.