Budova rychty

Budova rychty Zdroj: Profimedia.cz

Historická světnice
Chmelařský statek
Mlýn Týniště
Zubrnice
Tipy na prosincové výlety
6
Fotogalerie

Tip na adventní výlet: Vychutnejte si vánoční náladu ve skanzenu Zubrnice

Zubrnice v Ústeckém kraji jsou nejmladším skanzenem v České republice. Jeho základem je historická vesnice zasazená do kopců Českého středohoří, ve které si díky nádherným roubeným domům budete připadat jako v pohádce.

Zubrnice jsou historická vesnička založená pravděpodobně na přelomu 9. nebo 10. století. Ve středověku byly poměrně významným místem pro obchod a na místní tržiště se sjížděli lidé z širého okolí. Hlavní obživou místních bylo pěstování ovoce a chmele a díky blízkému Lučnímu potoku tady a v okolí pracovalo několik mlýnů.

Zajímavostí je, že ačkoli se jedná o skanzen, nejde o ohraničený areál historických budov. Ty jsou naopak rozesety na různých místech vesnice. Na začátku budování chráněného souboru staročeských domů byla záchrana kostela sv. Máří Magdalény, který měl být spolu s dalšími stavbami zbourán v rámci odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce. Obyvatelé Zubrnic se totiž proti rozhodnutí o demolici kostela vzbouřili a sepsali na jeho záchranu petici. Naštěstí se zadařilo – původně gotický kostel stál na tomto místě už ve 14. století, a tak by Zubrnice přišly o stěžejní, historicky významnou dominantu.

Poté byl v šedesátých letech minulého století zachráněn i velký chmelařský statek, který ve své době patřil k největším a nejbohatším usedlostem ve vesnici. Několik let tu pobýval i zdejší rychtář. Dnes v domě najdeme původní nábytek a různé náčiní a nářadí. Poučíte se tady také o starém způsobu sušení chmele, který spočíval v provětrávání pomocí střešních větráků, které pak díky postupné modernizaci nahradila zděná teplovzdušná sušička s vlastním topeništěm. Součástí usedlosti je zděný klasicistní výměnek z poloviny 19. století, kůlna na vozy, hrázděná hospodářská stodola, roubený špýchar či sušárna ovoce a v létě i bylinková zahrádka.

Návštěvníci si mohou v zubrnickém skanzenu prohlédnout i budovu školy, jejíž interiér pochází z období po roce 1945. Původně na tomto místě stála budova školy z roku 1768, kterou současná stavba nahradila asi o sto let později. Děti tu měly možnost navštěvovat dvě třídy, v přízemí se nacházel učitelský byt.

Další významnou budovou je původní kupecký krám, který byl v provozu od konce 19. století do konce druhé světové války. Dnes v jeho prostorách najdete tradiční vesnický obchod a výstavu věnovanou mandlování a praní prádla. Čas od času správa skanzenu nabízí možnost prohlédnout si i hospodu s interiérem vesnického výčepu z počátku 20. století. Poněkud stranou, na západním cípu obce, stojí starý mlýn ze 17. století, který poháněla voda z Lučního potoka.

Skanzenem však prohlídka nekončí. Blízko zubrnického nádraží se totiž nachází Zubrnická museální železnice, kde si prohlédnete expozici dopravní kanceláře s dobovým vybavením, drezíny, zabezpečovací zařízení nebo historické čekárny. Od dubna do října tu navíc o víkendech a svátcích jezdí pravidelně dobové vlaky ze stanice Ústí nad Labem-Střekov.

Ačkoli se skanzen teď uložil k zimnímu spánku a prohlídky se v něm nekonají, rozhodně sem zajeďte vyjet tento víkend. Zubrničtí si pro vás připravili program, během něhož se můžete těšit na tradiční adventní a vánoční zvyky nebo ochutnávku výborné vánočky. Pro děti jsou připraveny úkoly vánoční stezky a v dílnách si mohou vyrobit malý dárek. Atmosféru pak doplní vystoupení pěveckých sborů v místním kostele.

Video placeholde
Tipy na prosincové výlety • Videohub