Strakonický hrad

Strakonický hrad Zdroj: Profimedia.cz

Nádvoří
Pohled z věže Rumpál
Strakonický dudák
4
Fotogalerie

Tip na adventní výlet: Užijte si vánoční atmosféru v tajemném strakonickém podhradí

Impozantní hrad Strakonice leží na soutoku zlatonosných řek Otavy a Volyňky. Po mnoho staletí byl domovem zejména maltézských rytířů. Dnes v jeho areálu můžete navštívit dudáckou výstavu nebo vylézt na robustní věž Rumpál, odkud se vám po mírně klaustrofobickém stoupání úzkou chodbičkou otevře výhled na širé okolí. Tento víkend se navíc na místním nádvoří konají tradiční vánoční trhy.

Je to právě jihočeské město Strakonice, kde se zrodila pověst o dudáku Švandovi, který údajně vyhrával samotným čertům. Povídá se, že jeho legendární dudy jsou stále uloženy za oltářem v kostele svatého Prokopa na strakonickém hradě a jednou do roka prý začnou samy hrát. Možná i proto je tento nástroj oblíbeným symbolem města. V hradním muzeu je dudám dokonce věnována celá unikátní výstava, která nemá v Česku obdoby a kde se dozvíte zajímavé informace nejen o jejich výrobě.

Velká část historického centra města, včetně židovské čtvrti či půvabných domků u řeky, byla během komunistické nadvlády zbořena. Proto mají dnes Strakonice spíš moderní charakter. Dominantou města je bezpochyby středověký hrad s věží Rumpál a Velké náměstí, kde můžeme najít pozůstatky historické architektury.

Jednou z nejstarších staveb na náměstí je měšťanský dům U Hroznu. Jak už název napovídá, zaujme zejména plastikou modrého hroznu na průčelí. Podle dochovaného středověkého zdiva památkáři odhadují, že byl postaven někdy během 14. století. Skutečně honosným se však stal až v 16. století během renesance. Charakteristicky zdobený štít najdeme i v Masných krámech, zastřešené úzké uličce z obou stran lemované krámky. Pokud před brankou, která dnes zakrývá vchod do uličky, pohlédnete nahoru, uvidíte výjev z porážky býka, jenž byl na štít domu instalován v roce 1700. Ukázku jihočeské lidové architektury v podobě selského baroka pak uvidíte u tzv. Papežových domů. Ty patřily staviteli Gustavu Papežovi a jsou specifické zejména zdobnými spirálovitými volutami a výraznou modrou barvou.

Sídlo rytířů

Nyní se vydáme k samotnému strakonickému hradu. Založen byl pravděpodobně během první poloviny 13. století a řadí se tak k nejstarším kamenným hradům v naší zemi. Jeho prvními páni byli šlechtici z rodu Bavorů. Samotný Bavor I., který se osobně účastnil páté křížové výpravy, choval náklonnost k johanitům – maltézským rytířům – do takové míry, že jim v roce 1243 daroval východní polovinu hradu. Zatímco postupem času majetek rytířů rostl, Bavorové s penězi neuměli hospodařit a v roce 1402 johanitům zbytek sídla prodali.

Hrad proslul také svou nedobytností. Během husitských válek se ho například neúspěšně pokusil dobýt Jan Žižka z Trocnova. Jeho síla byla prolomena až švédskými vojsky během třicetileté války, která do hradu pomohl jednou z bran vpustit podplacený mlynářský chasník. Dodnes se jí tak říká Švédská branka a nachází se na třetím nádvoří.

Od roku 1995 je areál hradu Strakonice prohlášen za národní kulturní památku. Dnes v něm sídlí Muzeum středního Pootaví, římskokatolická farnost sv. Prokopa, knihovna a základní umělecká škola. Nesmíme však zapomenout ani na významnou hradní věž Rumpál, v jejímž podzemí se nacházela hladomorna. Věž je vysoká asi 37 metrů a výstup nahoru je jen pro štíhlé a odvážné – schodiště je totiž neuvěřitelně úzké!

Pokud jste z blízkého okolí, rozhodně navštivte strakonické podhradí už tento víkend! Od 1. do 4. prosince si tu totiž můžete užít skvělou vánoční atmosféru. Jako každý rok na nádvoří nakoupíte dárky na tržišti s pestrým sortimentem řemeslných výrobků, na jevišti vystoupí několik pěveckých sborů, dudáků či dechovky a nebudou chybět ani loutková divadélka, šermířská vystoupení či živý betlém.