Na naučné stezce Hájecké putování naleznete šest zastavení s mnoha zajímavými informacemi o zdejší krajině i o ochraně přírody obecně.

Na naučné stezce Hájecké putování naleznete šest zastavení s mnoha zajímavými informacemi o zdejší krajině i o ochraně přírody obecně. Zdroj: Hajecke-putovani

U každého zastavení je interaktivní zábavný prvek.
Úvodní tabule nesoucí dvě mapky – současnou se zakreslením trasy a historickou z roku 1783 – se věnuje historií Hájku.
Oficiální začátek je na návsi v Hájku.
První zmínka o osadě Hájek je z roku 1313.
5
Fotogalerie

Blíž přírodě ve městě: Z Prahy do Hájku u Uhříněvsi

Že se v okrajových částech Prahy nachází celá řada míst, která do velkoměstských kulis vůbec nezapadají, není žádným překvapením. Údolí potoků, rozlehlé stráně, meze se solitérními stromy, malé vesničky i lesíky jsou na mapě hlavního města rozesety překvapivě hustě. Nová naučná stezka, která mapuje okolí Hájku u Uhříněvsi, vám otevře další malebný kus přírody na východním okraji Prahy.

Historie obce Hájek se začala psát už ve 14. století. Dnes se sem Pražáci sjíždějí za procházkami nivou řeky Rokytky, dubo-habrovým lesem i plání s poli a remízky. Nová naučná stezka, kterou tu vybudoval Český svaz ochránců přírody v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, slibuje tříkilometrový okruh, jehož počáteční a zároveň závěrečný bod leží u autobusové zastávky Hájek.

Oficiální začátek je na návsi v Hájku.Oficiální začátek je na návsi v Hájku.|Hajecke-putovani

Škola hrou

Na naučné stezce Hájecké putování najdete šest zastavení s mnoha zajímavými informacemi o zdejší krajině a ochraně přírody obecně. Díky spolupráci s žáky uhříněveské Základní školy nám. Bratří Jandusů vznikly kresbičky nadpřirozených bytostí, které přiblíží místní krajinu, přírodu a historii i dětem. Aby ale nebyla zastavení jen čistě poučná, jsou doplněna interaktivními hříčkami a úkoly. Ty jsou navrženy tak, aby je s pomocí dospělých mohli vyzkoušet i předškoláci.

U každého zastavení je interaktivní zábavný prvek.U každého zastavení je interaktivní zábavný prvek.|Hajecke-putovani

Na skok do přírody

Na úvodní tabuli si návštěvníci prohlédnou dvě mapky. Současnou se zakreslením trasy a historickou z roku 1783, která se věnuje historii Hájku. Další zastavení se nachází už mimo zástavbu na loučce v bezprostřední blízkosti říčky Rokytky. Zabývá se fenoménem biokoridorů v přírodě, jejichž typickým představitelem právě říční údolí jsou. Tabule má dvě strany: jedna je především popisná, druhá přiblíží zákulisí zvířecího putování formou drobné hříčky a hádanek.

První zmínka o osadě Hájek je z roku 1313.První zmínka o osadě Hájek je z roku 1313.|Hajecke-putovani

Přes řeku do polí

Za loučkou stezka překonává Rokytku po betonové lávce, zahýbá vlevo podél podmáčených luk a pastvin, prosmýkne se lesíkem a vystupuje do otevřené polní krajiny. Na rozcestí na návštěvníky čeká herní stůl, který je seznámí s dravci, které můžete zahlédnout na zdejší obloze, a naučí je rozeznávat je podle siluet. Tabule U Tří kaštanů je věnována mezím a remízkům. Trojice stromů, z nichž dva jsou staré více než sto let, tvoří nápadnou dominantu okolí, proto se druhá polovina prvku zabývá právě jimi.

Úvodní tabule nesoucí dvě mapky – současnou se zakreslením trasy a historickou z roku 1783 – se věnuje historií Hájku.Úvodní tabule nesoucí dvě mapky – současnou se zakreslením trasy a historickou z roku 1783 – se věnuje historií Hájku.|Hajecke-putovani

Stromový labyrint a život na hradišti

Později se trasa stezky noří do spleti pokroucených kmenů ovocných stromů a keřů, která místy působí až fantaskním dojmem. Příběh stromového labyrintu odkrývá tabule přímo u jeho vstupu. Poslední tabule stezky je umístěna poblíž valu raně přemyslovského hradiště. Obrázek umožní návštěvníkům nahlédnout do života na hradišti a zlomyslný skřítek plivník vyzkouší jejich postřeh. Pak už nezbývá než vrátit se zpátky do Hájku. Tedy přejít pole, sejít lesním porostem zpět k Rokytce až ke známé betonové lávce.

Tudy z Prahy

Do Hájku se z Prahy snadno dostanete autobusem MHD č. 229 nebo 366, který vyjíždí od stanice metra Depo Hostivař. Trasa se ale dá pojmout i jako odbočka z červeně značené turistické trasy vedoucí z Uhříněvsi přes Královice a Koloděje do Klánovického lesa, s níž je část stezky souběžná.