Národní přírodní rezervace Salajka

Národní přírodní rezervace Salajka Zdroj: Profimedia.cz

Prales Salajka: Dobře ukrytá přírodní rezervace na česko-slovenském pomezí

Na moravsko-slovenském pomezí blízko hraničního přechodu Bumbálka se nachází jeden z nejlépe zachovaných zbytků jedlo-bukového lesa u nás, mající charakter pralesa. Je to národní přírodní rezervace Salajka, která patří mezi nejznámější a také nejlépe dostupné pralesy Moravskoslezských Beskyd.

Většina motoristů, kteří překonali hraniční hřbet a zastavili se na parkovišti u Bumbálky, ani netuší, že asi jen 500 m odtud leží tento přírodní klenot. Salajka je chráněna od roku 1956, má rozlohu 22 ha a leží v nadmořské výšce 712-820 m. Cílem ochrany je uchovat tento cenný starý smíšený bukový porost s dosud existujícími starými mohutnými i přes 50 m vysokými jedlemi.

V porostu typu květnatých bučin převládá buk lesní, hojná je stále jedle bělokorá, vtroušený je smrk ztepilý, místy javor klen, ojediněle jilm horský, jasan ztepilý a jeřáb ptačí. Pestré bylinné patro tvoří druhy karpatských jedlobučin, které doplňují různé kapradiny a houby včetně mnoha vzácných druhů dřevokazných hub.

Žije tu mnoho bezobratlých - hlavně hmyzu i obratlovců. Z bohaté ptačí fauny tu hnízdí i vzácné druhy ptáků, např. čáp černý, datlík tříprstý nebo jeřábek lesní. Z velkých šelem se tu občas objeví rys ostrovid a není vyloučena ani ojedinělá návštěva medvěda hnědého.