Obec Zderaz u Vysokého Mýta ukrývá unikátní skalní obydlí vytesaná do pískovce

Obec Zderaz u Vysokého Mýta ukrývá unikátní skalní obydlí vytesaná do pískovce Zdroj: Profimedia.cz

Obec Zderaz u Vysokého Mýta ukrývá unikátní skalní obydlí vytesaná do pískovce
Obec Zderaz u Vysokého Mýta ukrývá unikátní skalní obydlí vytesaná do pískovce
Obec Zderaz u Vysokého Mýta ukrývá unikátní skalní obydlí vytesaná do pískovce
Obec Zderaz u Vysokého Mýta ukrývá unikátní skalní obydlí vytesaná do pískovce
Obec Zderaz u Vysokého Mýta ukrývá unikátní skalní obydlí vytesaná do pískovce
10
Fotogalerie

Obec Zderaz u Vysokého Mýta ukrývá unikátní skalní obydlí vytesaná do pískovce

Lidská obydlí vytesaná do skal jsou u nás známá zejména z pískovcových oblastí severní části Čech. Avšak jejich nejvyšší koncentraci dříve vykazovala Zderaz poblíž Vysokého Mýta - okolo padesáti. Dodnes se jich zachovalo sotva dvacet. Přesto se stále jedná o raritu.

Situována byla hlavně do svahu širokého amfiteátru s výchozy pískovců. Podle jedné domněnky mohly být zbudovány migrujícími nádeníky, kteří se v 18. století podíleli na stavbě blízkého reprezentativního zámku Nové Hrady. Druhá hypotéza posouvá datum zrodu o sto let později. I tady souvisí s přílivem nových pracovních sil do kraje. Domácí obyvatelstvo zřejmě tyto přistěhovalce nepřivítalo chlebem a solí, tudíž byli odkázáni živořit na okraji společnosti. V obytné čtvrti ekvivalentní dnešnímu slumu. Ovšem naprosto ojedinělé. Neboť, jak podotýká místní průvodce - všude jinde žije chudina na slunci, tu však nalezla svůj domov pod zemí.

Do dvou objektů nyní smí nahlédnout veřejnost. Skutečně neoplývají komfortem: stísněná světnice, malá okénka, otvor pro vývod kouře. Při odstupu vůči „přivandrovalcům“ sehrály negativní roli rovněž náboženské předsudky. Obyvatelé skalních příbytků patrně nepatřili ke katolíkům, což napomohlo fámám, že se ve zdejších pískovcových doupatech odehrávaly rituály odpadlíků, hanlivě označovaných podle jména husitské sekty „naháčů“ za adamity.

Postupem času osídlenci opustili těsné podzemní prostory. Poslední tak učinili počátkem 20. století. Většina obydlí poté zchátrala, jiná se dočkala alternativního využití: od vcelku přijatelných sklepů až po nedůstojné septiky.