Jeřáb oskeruše - plody

Jeřáb oskeruše - plody Zdroj: Profimedia.cz

„Špirudova oskoruša“ nad Tvarožnou Lhotou má obvod kmene 370 cm a stáří na 300 let.
Jeřáb oskeruše
Jeřáb oskeruše - plody
4
Fotogalerie

Oskeruše: Vzácná dřevina dožívající se stovek let zažívá renesanci. Na Moravě má i svojí slavnost

Že nevíte co je to oskeruše? Pod tímto trochu neobvyklým jménem se skrývá druh jeřábu, na Slovácku také nazývaný „oskoruša“.

Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) je domovem v jižní Evropě od Španělska po Turecko, kde roste většinou jen roztroušeně ve světlých lesích. Je to nejmohutnější druh jeřábu, který má také největší plody, 2–3 cm velké malvice. Dříve byl vysazován i na jihovýchodní Moravě pro své neobyčejně tvrdé dřevo ve vinicích, v zahradách, na mezích, ojediněle i v porostech doubrav a ve volné krajině. Tento mohutný až 18 m vysoký strom, dožívající se i několika set let, byl ještě v nedávné době odsouzen u nás k zapomnění a vymření. Dnes jeho popularita na jihovýchodní Moravě, zvláště na Strážnicku, znovu ožívá a přispívá k tomu řada akcí.

Největší akcí je „Svátek oskoruší“, který probíhá každoročně začátkem března ve Tvarožné Lhotě, kde bylo také otevřeno „Muzeum oskoruší“. V něm se návštěvníci dozví o významu oskeruší, využití jejich plodů, dřeva i výskytu v okolí, kde je největší koncentrace těchto stromů. Plody oskeruší mají široké využití k výrobě kompotů, marmelád i sušené. Z jejich šťávy se vyrábí buď oskerušové víno, nebo vysoce ceněná oskerušová pálenka „oskorušovica“. Byla zřízena i naučná „Oskorušová stezka“ z Radějova do Tvarožné Lhoty a zpět.

Nejmohutnější oskeruše v okolní krajině v CHKO Bílé Karpaty byly vyhlášeny jako památné stromy. Největší je „Adamcova oskoruša“ s obvodem kmene 458 cm, jejíž stáří se odhaduje na 400 let. „Špirudova oskoruša“ nad Tvarožnou Lhotou má obvod kmene 370 cm a stáří na 300 let.