Býčí skála

Býčí skála Zdroj: Profimedia.cz

Býčí skála
Princezna z Býčí skály. Zrekonstruovaná hlava ženy, jejíž lebku nalezl Jindřich Wankel v jeskyni Býčí skála na Blanensku.
Velkým překvapením byl výsledek datování kresby velikosti přibližně 30 x 40 cm. Jedná se o ornament podobný nepravidelné mřížce a byl na stěně boční chodbičky nakreslen před 5200 lety. V Býčí skále je tedy nejstarší dosud zjištěná jeskynní kresba v ČR.
Býčí skála
Býčí skála
8
Fotogalerie

Jeskyně opředená dávnou minulostí. To je Býčí skála, krvavý vzkaz z pravěku

Již v 19. století odhalily výzkumy jeskynního dna nálezy světového významu. Nazdobené kostry lidí s uřezanými hlavami dokladují pravděpodobně rituální obřad halštatské doby. Po letech vydala tato jeskyně další své tajemství, prastarou kresbu. Co asi vyjadřovala?

Jeskyně Býčí skála získala své jméno podle nálezu malého bronzového býčka a je součástí druhého nejdelšího krasového systému u nás. Podzemní komplex Rudické propadání - Býčí skála je dlouhý přes 12 kilometrů. Tunelové chodby s krápníkovou výzdobou vedou proti proudu podzemního toku Jedovnického potoka. Mohutná vstupní prostora skály je unikátní archeologickou lokalitou. Speleologické průzkumy probíhají do dnešní doby a její historie, to jsou desítky pomyslných kapitol jednotlivých etap odvážných průzkumů a objevování. Může takto významná jeskyně ještě něčím překvapit?

Ukázalo se, že může. Stěny vstupních partií Býčí skály, které byly známy od nepaměti, nesou stopy více či méně zřetelných nápisů a kreseb. Některé z nich se staly předmětem výzkumů. Pomocí radiokarbonové metody tak bylo pečlivě a opakovaně určeno jejich stáří. Velkým překvapením byl výsledek datování kresby velikosti přibližně 30 x 40 cm. Jedná se o ornament podobný nepravidelné mřížce a byl na stěně boční chodbičky nakreslen před 5200 lety.

I když je pravděpodobné, že v některých našich slujích budou kresby patrně starší, nepodařilo se je zatím exaktně datovat. V Býčí skále je tedy nejstarší dosud zjištěná jeskynní kresba v ČR. Tajemstvím zůstává, co vlastně znázorňuje, když v tu dobu na našem území panovala ještě doba kamenná. Opar minulosti se v jeden okamžik a na jednom místě rozplynul a poodhalil další zlomek mozaiky neznáma. Který bude další?