Místo zvané Propadlý hrad skrývá ledovou říši neobvyklých barev i tvarů.

Místo zvané Propadlý hrad skrývá ledovou říši neobvyklých barev i tvarů. Zdroj: Pavel Sušeň

Zvláštní ledové krápníky připomínají obří kuželky nebo skleněné trpaslíky. Někdy dosahují až dvoumetrové výšky.
Místo zvané Propadlý hrad skrývá ledovou říši neobvyklých barev i tvarů.
Místo zvané Propadlý hrad skrývá ledovou říši neobvyklých barev i tvarů.
Místo zvané Propadlý hrad skrývá ledovou říši neobvyklých barev i tvarů.
Místo zvané Propadlý hrad skrývá ledovou říši neobvyklých barev i tvarů.
5
Fotogalerie

Zimní návštěva Pulčínských skal: Místo zvané Propadlý hrad skrývá ledovou říši neobvyklých tvarů i barev

Některé přírodní zajímavosti jsou k vidění po celý rok, zatímco jiné můžeme obdivovat bohužel pouze v nejchladnějším ročním období. Nezbytnou podmínkou pro jejich vytvoření je totiž mráz a s ním spojený vznik ledu. Téměř jako v galerii si připadají ti, kteří v zimě zavítají do skalního města Pulčínských skal.

Na jižním svahu kopce Hradisko, v místě zvaném Propadlý hrad, vytváří zmrzlá voda nevídanou ledovou říši. Pod převisy zasněžených skal každým rokem vznikají několikametrové rampouchy a pod skalními puklinami zamrzají čtyřmetrové ledopády.

Podobná zimní výzdoba je běžná i v jiných skalních městech Čech a Moravy, zdejší ledové úkazy jsou však zvláštní svými neobvyklými barvami. Červenohnědá, okrová nebo zářivě oranžová - taková je paleta barev, kterými příroda obdařila led v tomto skalním městě. Zatím nevíme, čím je zabarvení ledu způsobeno. Doposud totiž nikdo neprovedl seriózní průzkum, který by odhalil, jaké příměsi led obsahuje. Existuje pouze nepotvrzená domněnka, která nabízí jednoduché vysvětlení. Voda i za největších mrazů pomalu prostupuje puklinami v pískovcích a na své cestě promývá jílovitou vrstvičku, bohatou na oxidy železa. Mikroskopické částečky sloučenin železa, které voda unáší, potom zamrzají v ledu a způsobují jeho rozmanité zabarvení.

Ledoví trpaslíci

Barevný led se ve skalním městě objevuje pravidelně každým rokem. Obzvláště vytrvalým návštěvníkům však skály mohou připravit další překvapení. Na severním svahu Hradiska, v zimě obtížně přístupném, vznikají za příhodných podmínek ve vstupních portálech pseudokrasových jeskyní pozoruhodné přírodní výtvory - ledové stalagmity. Podobají se klasickým jeskynním stalagmitům, jen s tím rozdílem, že jejich základním stavebním prvkem není vápenec, ale zmrzlá voda. Tyto krápníky, připomínající obrovské kuželky nebo ledové trpaslíky, dosahují až dvoumetrové výšky. Jsou převážně průhledné a velmi snadno se ulomí, protože vyrůstají na nezpevněném podkladu ze sněhu, písku a podzimního listí.

Vznik ledových stalagmitů vypadá na první pohled poněkud paradoxně: jak je možné, že se na jednom místě voda vyskytuje v kapalném i pevném skupenství? Vysvětlení je jednoduché. Za silných mrazů klesá těžký ledový vzduch dolů a proniká podél dna jeskyně do podzemí, zatímco z jeskynních prostor stoupá teplý a lehký vzduch ven. Voda, která puklinami v horninovém masivu pronikne na relativně teplý strop jeskyně, pak skapává na prochladlou zem a po dopadu zamrzá v podobě ledových stalagmitů. Tyto jedinečné přírodní výtvory můžeme potom najít nejen u vstupu do jeskyně, ale také hluboko v jeskynních prostorách či v opuštěných štolách. Tato místa jsou však pro běžného člověka obtížně dostupná, nemluvě o nebezpečí pohybu v podzemních prostorách bez potřebného vybavení.

Zimní výprava do skal může mít mnoho podob. Od příjemné procházky v čerstvém sněhovém poprašku až k pomalému plahočení po pás ve sněhu. Na veškerou námahu však velmi rychle zapomeneme, když ve skalách najdeme první barevné rampouchy či ledopády a vstoupíme do jejich křehkého království. Pulčínské skály na východě Moravy nejsou jediným skalním městem s ledovou výzdobou. Po celé republice je mnoho dalších lokalit, v nichž se ledové útvary vyskytují. Chce to objevitelské nadšení a trochu štěstí na souhru klimatických podmínek, které vznik těchto přírodních kuriozit umožňují.

Snímky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii: