Drátenická skála

Drátenická skála Zdroj: Profimedia.cz

Drátenická skála
Drátenická skála
Drátenická skála
Drátenická skála
5
Fotogalerie

Drátenická skála: Horolezci oblíbený skalní útvar tvoří dominantu střední části Žďárských vrchů

K přírodnímu bohatství CHKO Žďárské vrchy patří četné vrcholové skalní útvary. V blízkosti obce Blatiny, známého rekreačního centra Žďárských vrchů, se nachází jeden z největších skalních útvarů, nazývaný také Dráteníčky. Pro svoji výjimečnost byl vyhlášen v roce 1976 jako přírodní památka Drátenická skála.

Má podobu mohutné, 200 metrů dlouhé skalní hradby, rozčleněné puklinami do více částí. Nejvyšší z vrcholů – Sokol – je vysoký 35 metrů a leží v nadmořské výšce 775 metrů. Skalní hradba vznikla v průběhu tisíce let trvajícího procesu mrazového zvětrávání v ledových dobách starších čtvrtohor, kdy z migmatitických a biotitických rul zůstalo zachováno tvrdší skalní jádro. Jako projevy mrazového zvětrávání tu najdeme mrazové sruby, skalní výklenky, voštiny a balvanové sutě na úpatí skal.

Skály jsou obklopeny lesním porostem typu smrkové bučiny s převahou smrku ztepilého. Chudý bylinný podrost doplňují četné kapradiny a ještě nedávno tu mezi balvanovou sutí rostla i vzácná horská plavuň, vranec jedlový. Drátenická skála je cílem nejen mnoha turistů, ale je využívána i jako horolezecký terén.