Na první pohled vypadá Klášter Ostrog jako vytesaný do okolní skály, od které ho ale odlišuje jeho zářivě bílá barva a zlaté zdobení.

Na první pohled vypadá Klášter Ostrog jako vytesaný do okolní skály, od které ho ale odlišuje jeho zářivě bílá barva a zlaté zdobení. Zdroj: Profimedia.cz

Klášter Ostrog byl založen roku 1656 Svatým Vasilijem Jovanovičem.
Chcete-li se vyhnout davům, naplánujte si prohlídku na jiný den než 12. května. Ten den si totiž poutníci z celého světa připomínají úmrtí svatého Vasilije Ostrožského, který zde v 17. století působil jako biskup.
Výhled ze zdí kláštera Ostrog.
Lidé různých vyznání na pouti ke klášteru. Ti nejortodoxnější vychází na tuto pouť už z 50 km vzdálené Podgorici.
Klášter Beška leží na Skadarském jezeře poblíž vesnice Donji Muriči.
9
Fotogalerie

Náboženská spojnice mezi východem a západem aneb Svatá místa Černé Hory

Toužíte spatřit nejdeštivější místo v Evropě, projít původní pralesy, prozkoumat nejhlubší evropský kaňon, vykoupat se v řece, která teče současně nahoru i dolů, nebo navštívit řadu posvátných míst čtyř světových náboženství? Černá Hora zas a znovu. Ne náhodou je tato krásná země, co se počtu památek zapsaných na Seznam světových kulturních památek UNESCO týče, sedmá nejbohatší na světě.

Mezi východem a západem

Černá Hora byla vždy významnou spojnicí mezi východem a západem. V málokteré evropské zemi se tudíž nesnoubí křesťanství a islám tak symbioticky jako právě zde. Jak známo, zdánlivé symbióze ale bohužel předcházela celá řada konfliktů a válek, jež se notně podepsaly také na originálních duchovních stavbách, jejichž počet se z původního tisíce zmenšil na zhruba padesátku. V posledních dekádách se ale díky rozvoji turismu a místním duchovním spolkům daří na jejich obnovu získávat peníze.

Místo, kde se potkávají všechny víry

Jednu z nejvýznamnějších architektonických památek Černé Hory najdete u vesničky Daboviči, jen 50 kilometrů od hlavního města Podgorice. Klášter Ostrog patří k nejstarším a nejvyhledávanějším poutním místům celého Balkánu. V období svátků se sem sjíždějí jak pravoslavní, tak katolíci a muslimové z celého světa. Kromě výjimečné architektury a nádherného výhledu lákají poutníky a turisty hlavně ostatky pravoslavného světce Vasilije Ostrožského. O těch se traduje, že léčí nemocné a plní přání všem, kdo k němu bosí vystoupají tříkilometrovou pouť začínající na úpatí hory Ostroška, do které je klášter zasazen. Ke klášteru patří také dva kostely, kde přebývají duchovní hlídající svaté ostatky. Je proto dobrým zvykem přinést jim dary, byť jen symbolicky v podobě mýdla nebo deky.

Klášter Beška

Za dynastie Balšičů ve 14. a 15. století byly ostrovy ve Skadarském jezeře posety více než dvěma desítkami středověkých opatství. Region byl silně ovlivněn řeckými mnichy z hory Athos, která tehdy platila za pravoslavné duchovní centrum. Opatství prosperovala až do 19. století, kdy byla za okupace Turků většina z nich zničena a jen pouhá polovina zůstala. Celou historii můžete důkladně prozkoumat v klášteře Beška, který se nachází na malém ostrůvku západního břehu jezera. Svatyně byla opuštěná téměř 400 let, ale před deseti lety ji skupina jeptišek začala přivádět zpět k životu. Stojí tu dva kostely, včetně kostela Panny Marie, se stopami řeckých, byzantských a slovanských fresek.

Gospa od Škrpjela

Když se roku 1452 dva bratři procházeli po břehu Kotorského zálivu, spatřili postavu Panny Marie s dítětem, vystupující z vody. Jeden z kamenů, na kterém postavy stály, vzali s sebou domů a druhý den se jeden z bratrů probudil vyléčený z nemoci, která ho dlouhé roky trápila. Na počest tohoto zázraku pak na místo, kde se Madona zjevila, nanosili místní další kameny a vybudovali tak umělý ostrov. Dvaatřicet let poté na něm vznikla svatyně upomínající na tuto legendu. Dnes zdi kostela Panny Marie ze Skal tak kromě fresek Tripa Kokolji zdobí přes 2500 plaket od námořníků, vděčných zdejší Bohorodičce za šťastný návrat domů.

Články z jiných titulů