Basilej

Basilej Zdroj: Profimedia.cz

Basilejské muzeum výtvarného umění
Radnice
Útroby kostela katedrály
Basilej
5
Fotogalerie

Švýcarská Basilej je městem umění na křižovatce tří států

Ačkoliv je Švýcarsko vyhledáváno spíše pro své zasněžené horské štíty, na pomezí jeho hranic s Německem a Francií leží město, které je turisty neprávem opomíjeno. O Basileji se mluví jako o kulturním srdci země, kam se každoročně sjíždějí nejen milovníci umění, ale i historie.

Romantická Basilej zastává po Curychu a Ženevě příčku třetího nejlidnatějšího města Švýcarska. Leží v německy mluvícím regionu země, v tzv. trojzemí, kde se stýkají hranice Švýcarska, Francie a Německa. Dreiländereck, jak tomuto zajímavému umístění říkají místní, je svědectvím dlouholetého přátelství a harmonie mezi zeměmi a místem setkávání různých jazyků a kultur.

Území dnešní Basileje bylo pravděpodobně osídleno Kelty, kolem roku 44 př. n. l. však město dobyli Římané, kteří tudy pod vedením Caesara táhli do Galie. V 7. století zde bylo založeno biskupství, a v 11. století získala Basilej dokonce statut říšského města. V roce 1356 ji postihlo nevídané neštěstí ve formě silného zemětřesení o síle téměř 7 stupňů Richterovy škály. Způsobilo nejen škody na historických památkách, ale také ztrátu nejstarších basilejských dokumentů, pojednávajících o kultuře a tradicích města. Basilej je také domovem nejstarší švýcarské univerzity, která láká studenty k vědění už od roku 1460.

Umělecké centrum

Basilej je okouzlující město, které je díky své uvolněné atmosféře ideální pro milovníky umění. Navzdory její malé rozloze, která činí pouhých 23 km2, se tu nachází přibližně 40 muzeí a je právem označována jako hlavní město švýcarské kultury. Muzea představují široké spektrum sbírek s výrazným zaměřením na výtvarné umění a uchovávají četné expozice mezinárodního významu. Ročně je navštíví přibližně jeden a půl milionu návštěvníků. Jednou ročně se zde navíc koná Art Basel, nejstarší a nejvýznamnější veletrh současného umění na světě, který na týden promění kosmopolitní město kapesní velikosti v rušné místo. Veletrh poskytuje světovým galeriím platformu pro vystavování a prodej jejich děl kupcům, zároveň si však získal i početné mezinárodní publikum diváků a studentů umění.

Snad nejvýznamnější uměleckou institucí ve městě je Basilejské muzeum výtvarného umění (německy Kunstmuseum Basel). Obsahuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek ve Švýcarsku a vystavuje exponáty, od renesance až po umělecké směry, jako je impresionismus, expresionismus a realismus. Návštěvníci se tak mohou těšit na díla od velikánů, jakými jsou například Van Gogh, Monet, Munch a Picasso. Pyšní se také sbírkami současného umění se silným zaměřením na americké umělce, včetně děl Andyho Warhola.

Místo odpočinku Erasma Rotterdamského

Pokud však muzeím neholdujete, užijete si určitě procházku po basilejských křivolakých uličkách. Návštěvu starého města můžete odstartovat prohlídkou místní katedrály, která je jednou z nejvýznamnějších památek města. Přestože byl její základní kámen položen v roce 1019 a původně byla stavěna v románském a gotickém stylu, dnešní podoba Minsteru je dílem přestavby, která proběhla po zemětřesení v roce 1356. Ke stavbě katedrály se použil červený pískovec, který jí dodává jedinečný vzhled, uvnitř je pohřbeno několik slavných osobnosti, například humanista Erasmus Rotterdamský.

Minout nesmíte ani radnici na náměstí Marktplatz. Vnější fasádu, opět laděnou do výrazné červené barvy, je těžké přehlédnout. Několik fresek na průčelí budovy je jen malou ukázkou toho, co najdete na jejím vnitřním nádvoří; fresky pokrývající každý centimetr čtvereční zdi nádvoří stoupají do výšky několika pater. I když je radnice stále sídlem místní samosprávy, je možné si její prostory prohlédnout a dozvědět se víc o historii.

Městem protéká řeka Rýn, po jejímž břehu je možné se procházet nebo se posadit na lavičce na promenádě a kochat se okolím. K překročení řeky vybudovali Basilejští ve 13. století tzv. Mittlere Brücke, kamenný most spojující staré a moderní centrum města, Má se za to, že jde o vůbec nejstarší existující most přes Rýn, který nabízí dech beroucí výhled na basilejské nábřeží.