Rychtářství Jersey

Rychtářství Jersey Zdroj: Profimedia.cz

Rychtářství Jersey - zátoka svatého Aubina
Rychtářství Jersey - Gorey
Rychtářství Guernsey - Saint Peter Port
Rychtářství Guernsey - hrad Cornet
5
Fotogalerie

Přehlížené Normanské ostrovy se zvláštním statusem

Normanské ostrovy v Lamanšském průlivu jsou pro oko cestovatele snadno přehlédnutelnými destinacemi. Na celkem sedmi obydlených a několika menších ostrovech západně od francouzského poloostrova Cotentin však žije více než sto padesát tisíc obyvatel, jejichž domovina láká na historii pevně spojenou s Anglií a specifickou ostrovní kulturu.

Velká Británie? Ne tak úplně

Pro začátek se musíme krátce pozastavit nad kuriozním legálním statusem ostrovů – dva největší ostrovy souostroví, oficiálně Rychtářství Jersey a Rychtářství Guernsey, mají status závislého území britské koruny. V tomto smyslu jsou Normanské ostrovy čistě geografickým termínem – Rychtářství Jersey a Rychtářství Guernsey jsou už od třináctého století separátními entitami.

Jako závislé území koruny tedy ostrovy nejsou, podobně jako ostrov Man v Irském moři, součástí Velké Británie a neřadí se ani k Britským zámořským teritoriím. Nikdy nebyly členy Evropské unie a nenáleží ani ke Commonwealthu. Britská koruna je však zodpovědná za obranu ostrovů a obyvatelé ostrovů jsou britskými občany. Normanské ostrovy byly totiž už od roku 933 součástí Normanského vévodství. Po dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem v roce 1066 byly ostrovy spojeny s Anglií a zůstaly s ní i po roce 1204, kdy pevninská Normandie přešla do francouzského držení. Zajímavostí je, že ostrovy byly jediným britským územím okupovaným Němci během druhé světové války.

Rychtářství Jersey

Největším z Normanských ostrovů je se 116 čtverečními kilometry Jersey. Hlavní město Saint Helier se nachází v zátoce svatého Aubina na jihu ostrova a je ideálním vstupním bodem do souostroví – letecky je snadné se sem dostat především z Anglie, trajekty pak denně vyplouvají z obou stran Lamanšského průlivu.

Nejvýraznější památkou hlavního města je bezesporu hrad Elisabeth, který se nachází na přílivovém ostrově naproti městskému přístavu. Stavba hradu začala ke konci šestnáctého století a účelem pevnosti bylo bránit ostrov před rychle se šířící technologií námořních děl, proti kterým se staré dosavadní sídlo Mont Orgueil na východním pobřeží ostrova jevilo jako nedostatečné. Architektura hradu se dá rozdělit do tří období – původní hrad, novější pevnostní části ze sedmnáctého až devatenáctého století a moderní prvky instalované během okupace německými vojsky. Hrad, který dnes slouží jako muzeum a k němuž se dá při odlivu dojít i pěšky, byl pojmenován po královně Alžbětě I.

Na městský přístav shlíží z ostrova Jersey pevnost Regent z konce napoleonských válek, ve které se dnes nachází sportovní centrum. Mezi pevností a přístavem se rozkládá rozsáhlý veřejný prostor známý jako The Weighbridge – právě zde byla v hotelu Pomme d’Or pozvednuta 9. května 1945 britská vlajka při osvobození ostrova od nacistů.

Jedním z největších lákadel Jersey jsou vedle skvělých surfařských podmínek také dlouhé pobřežní vycházky. Mořský odliv je zde totiž opravdu výrazný a odhaluje natolik rozlehlé části mořského dna, že se rozloha Jersey při odlivu skoro zdvojnásobuje. Výraz krajiny se tak v oku návštěvníka transformuje v něco úplně jiného, než co spatřil na první dobrou. Oblíbená je například pětikilometrová cesta ze Saint Helier západním směrem do Saint Aubin.

S pronajatým autem se dá vyjet třeba na východ do Gorey. Cestou je záhodno se zastavit u La Hougue Bie, rituálního objektu z období neolitu, který sestává ze sedmnáctimetrové štoly zavrtané do dvanáctimetrové mohyly, na jejímž vrcholu stojí dvě kapličky z dvanáctého a šestnáctého století. Dominantou Gorey je pak již dříve zmíněný hrad Mont Orgueil, původní ostrovní pevnost ze třináctého století.

Po ostrovech

Pod Rychtářství Guernsey, které se nachází severozápadně od Jersey, spadá i zbytek Normanských ostrovů – Alderney, Sark, Herm a několik menších ostrůvků. Hlavní město Guernsey Saint Peter Port je typické úzkými, strmými uličkami, které skrývají skromná, avšak vynikající pohostinství.

Stráž nad městským přístavem drží normanský hrad Cornet z 13. století. Podobně jako hrad Elizabeth na Jersey se i hrad Cornet dočkal úprav během napoleonských válek a za německé okupace. Mezi další zajímavé stavby patří městský kostel či monumentální věž Victoria nedaleko zahrad Candie. V zahradách stojí také socha spisovatele Victora Huga, který na Guernsey strávil patnáct let v exilu za vlády Napoleona III. Guernsey stejně jako Jersey vyniká nádherným pobřežím, které odmění jak suchozemce, tak vodní živly. Při pobřežních vycházkách navíc není těžké natrefit na staré pevnosti či další památky, které jen posilují dojmy z nádherných lokalit.

Z Guernsey vyplouvají trajekty na další ostrovy v rychtářství. Na farmářském ostrůvku s prudkými útesy Sark, který je jedním z mála zbývajících míst na planetě, kde se nesmí jezdit autem, zaujme především procházka po uzoučké a strmé šíji La Coupée, která spojuje jižní Malý Sark se severním Velkým Sarkem. Trajekt jezdí z Guernsey také na vzdálenější ostrov Alderney na severovýchodě, který je dodnes pokrytý německými opevněními z období okupace.

Články z jiných titulů