Státní správa pokulhává v mnoha ohledech. Chybí vzdělání, práce i sociální zabezpečení, a tak se velká část populace pohybuje pod hranicí chudoby. Podle odhadů je navíc dodnes zhruba 60 procent obyvatel země negramotných.

Státní správa pokulhává v mnoha ohledech. Chybí vzdělání, práce i sociální zabezpečení, a tak se velká část populace pohybuje pod hranicí chudoby. Podle odhadů je navíc dodnes zhruba 60 procent obyvatel země negramotných. Zdroj: Martin Vrbický

I přes dominanci islámu najdete v Bangladéši také buddhistické, hinduistické i stále sílící křesťanské komunity. Jednotlivé skupiny zde však žijí pospolu a vycházejí spolu bez větších problémů.
Bangladéš dnes zaujímá zhruba polovinu historického území někdejšího Bengálska. Druhou polovinu tohoto historického regionu dnes spravuje sousední Indie, která je nesporným hegemonem a určujícím hráčem regionu.
Etnicky i kulturně se však obyvatelé Bangladéše výrazně neliší od obyvatel indického státu Západní Bengálsko
Celá řada Bengálců se s vidinou snazšího živobytí stěhuje z venkova na předměstí velkých měst, kde vytvářejí rozlehlé chudinské slumy
Podmínky k životu jsou tu na hony vzdálené tomu, co v Evropě považujeme za standard. Zejména kvůli špatné hygieně se zde setkáváme s nemocemi, které jsou již jinde ve světě skoro vymýcené. Každodenním problémem je tu také nedostatek potravin a podvýživa dospělých i dětí je běžným jevem.
14
Fotogalerie

Fotoreportáž Martina Vrbického: Přelidněný, ale přátelský Bangladéš

Přelidnění některých oblastí naší planety se stává stále palčivějším, a hlavně viditelnějším problémem. V souvislosti s probíhající diskuzí o udržitelnosti se tak populační exploze některých zemí stává stále aktuálnějším tématem. Jednou ze zemí, kde jsou tento problém i jeho důsledky patrné doslova na každém kroku, je Bangladéš. Žije zde více než 170 milionů obyvatel a při současné porodnosti dosáhne tato země počtu 200 milionů obyvatel přibližně za dvacet let.. Snímky si můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.