Úspěch poznáme, až nastane krize a my budeme vědět, že zbytečně neumřeli lidé

Úspěch poznáme, až nastane krize a my budeme vědět, že zbytečně neumřeli lidé Zdroj: CARE Česká republika z.s.

Úspěch poznáme, až nastane krize a my budeme vědět, že zbytečně neumřeli lidé

Jak se bránit stále častějším přírodním katastrofám? O rozvojové pomoci v Etiopii nám poskytla rozhovor Lenka Pešková, vedoucí programového týmu a zároveň projektová manažerka organizace CARE Česká republika

Kde v Etiopii CARE Česká republika pomáhá?

My se soustředíme na Borana Zone, která leží u hranic s Keňou. Je to dlouhodobě suchá oblast a tradiční obživa je zde pastevectví. Následkem klimatických změn ale přichází stále častější a intenzivnější sucha a přívalové deště a místní obyvatelé už se nestíhají z těch šoků vzpamatovat.

Lenka PeškováLenka Pešková | CARE Česká republika z.s.

Lze vůbec něco v této nové situaci dělat?

S klimatickou krizí uděláme něco jen velmi pomalu. Už několik let proto podporujeme místní obyvatele, aby byli schopní odolávat a předcházet ničivým následkům katastrof.

 Jak probíhá tento konkrétní etiopský projekt?

V první fázi pozveme dohromady vládní úředníky z města, meteorology, další odborníky a samozřejmě zástupce odlehlých komunit. Mezi nimi jsou i starší členové komunit, něco jako šamani. Ti předpovídají počasí tradičním způsobem, kterému komunita věří, na rozdíl od předpovědí z meteorologického ústavu. Našim cílem je, aby se mezi sebou tito zástupci tradičních a vědeckých předpovědí bavili, navzájem se od sebe učili a tím i budovali důvěru komunity.

A baví se spolu?

Ano. To je podle mě jeden z největších úspěchů tohoto projektu.

Co z této debaty poté vzejde?

Náš velký několikaletý cíl je vytvořit systém včasného varování. Tzn. že když přijde pohroma, tak všichni ví, co, kde a s kým mají dělat. Pokud dokážeme dostat meteorologickou předpověď i do nejodlehlejších vesnic a lidé jí budou věřit, tak v tu chvíli mohou aktivovat připravené krizové plány. Např. že nebudou hnát dobytek na pastvy, kde hrozí sucho. Což zajistí, že ten dobytek neuhyne a lidé tak nepřijdou o živobytí.

Takže úkolem CARE bylo v podstatě vytvořit fungující komunikační sít?

Ano. Celé to nastartovat. A potom je už v rukách komunit a vlády, aby pokračovali. Důležité je, že ta komunita dostane šanci. Ale musí se snažit. Není to o tom, že by tam někdo čekal s nataženou rukou – ani by do ní nic nedostal.

A funguje to?

Funguje. Pěkně se to ukázalo minulý rok, když přišel covid. Díky systému včasného varování dokázala vláda komunikovat i s odlehlými komunitami a všichni tak věděli, jak vytvořit karantény v nemocnicích atd. To je velmi dobrá zpráva a předpoklad úspěchu v budoucích krizových situacích.

Projekt vznikl díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky a dárců CARE Česká republika.

.. | CARE Česká republika z.s.