I jedna sklenice vody dokáže změnit něčí život k lepšímu.

I jedna sklenice vody dokáže změnit něčí život k lepšímu. Zdroj: CARE

I jedna sklenice vody dokáže změnit něčí život k lepšímu

Malá pomoc, která se může zdát z pohledu našeho světa zanedbatelná, může zachránit životy.

Jak může pouhá sklenice vody pomoci změnit život? Není to absurdní tvrzení, jak se může zdát nám, kteří otočením kohoutku získáme čistou, pitnou vodu, kdykoli ji potřebujeme. Ve světě v současnosti existuje mnoho oblastí, ve kterých je právě voda tím nejvzácnějším, co člověk může mít.

Nedostatek čisté vody v takových místech například znamená, že zde ženy častěji podléhají infekcím při porodu a umírají. Tento alarmující fakt je jen jedním z důvodů, proč je potřeba věnovat nedostatku čisté vody pozornost. Humanitární organizace CAREv těchto oblastech pomáhá již 75 let.

131 milionů dívek na světě nikdy nenavštívilo ani základní školu. I tento fakt úzce souvisí s nedostatkem čisté vody. Lidé v ohrožených oblastech se často musí vydávat na několikahodinové a nebezpečné cesty k jejímu nejbližšímu zdroji. Tuto práci obvykle vykonávají dívky, které by ve skutečnosti měly chodit do školy a vzdělávat se. CARE Česká republika se proto snaží zajistit přístup k vodě přímo v komunitě. V Jemenu často pro vodu putují i velmi malé děti.V Jemenu často pro vodu putují i velmi malé děti. | CARE

Samotná cesta pro vodu pak pro dívky představuje velké nebezpečí. V odlehlých oblastech jim hrozí násilná přepadení a sexuální útoky. Zdroj vody v dosažitelné blízkosti je pro ženy a dívky šancí na klidný a bezpečný život.

V Somálsku jsou i vzdálené zdroje vody často kontaminované a zdraví nebezpečné.V Somálsku jsou i vzdálené zdroje vody často kontaminované a zdraví nebezpečné. | CARE

A jak pomůže čistá voda k nezávislosti a soběstačnosti? Pouze 55 % žen na celém světě má vlastní práci, která jim zajišťuje ekonomickou soběstačnost a dodává pocit sebevědomí. Schopnost postarat se o sebe v konečném důsledku představuje ochranu před toxickými partnerskými vztahy, mnohdy bezvýchodnou situací, ve které ženy dlouhodobě zažívají domácí násilí. Zvyšuje se také jejich šance vyhnout se dětskému sňatku, kterým v současnosti na světě stále prochází 20 % dívek.

Cesta těchto dívek a žen ke svobodnému a plnohodnotnému životu by byla jistě snazší, kdyby ve svém dětství a dospívání žily v prostředí, ve kterém by nemusely bojovat o základní lidskou potřebu, jakou je čistá voda. Vzdělání umožní ženám uvědomit si svou vlastní hodnotu, stát se sebevědomou lidskou bytostí. A na počátku této cesty stojí sklenice čisté vody.

Humanitární organizace CARE Česká republika těmto ženám a dívkám pomáhá. Připojte se k nám a umožněte změnu na www.care.cz/zacnizmenu.

Začněte změnu spolu s CARE.Začněte změnu spolu s CARE. | CARE