Tharros: Starobylé město ležící na západním břehu Sardinie založili již staří Féničané

Tharros: Starobylé město ležící na západním břehu Sardinie založili již staří Féničané Zdroj: Profimedia.cz

Tharros: Starobylé město ležící na západním břehu Sardinie založili již staří Féničané
Tharros: Starobylé město ležící na západním břehu Sardinie založili již staří Féničané
Tharros: Starobylé město ležící na západním břehu Sardinie založili již staří Féničané
Tharros: Starobylé město ležící na západním břehu Sardinie založili již staří Féničané
Tharros: Starobylé město ležící na západním břehu Sardinie založili již staří Féničané
5
Fotogalerie

Tharros: Starobylé město ležící na západním břehu Sardinie založili již staří Féničané

Na sardinském poloostrově Sínis se nalézají vzácné vykopávky původně fénického, později punského a nakonec římského města Tharros.

Féničané začali s budováním přístavu již v 11. stol. př. n. l. V 6. století př. n. l. padlo město do rukou Kartagincům, aby se po punských válkách stalo součástí římské kolonie. Po rozpadu římské říše sídlo upadalo a jeho zánik urychlily nájezdy Saracénů. Proto v 11. století obyvatelé založili nové město Oristano a původní Tharros zanechali svému osudu.

V dnešních vykopávkách můžeme rozlišit původní fénické svatyně, ve kterých byli údajně obětováni novorozenci, punské hradby, dlážděné římské ulice, ale i základy starokřesťanské kaple z 5. stol.

Symbolem Tharrosu jsou dva bílé korintské sloupy. Od zbytků strážní věže Torre di San Giovanni je pěkný pohled nejen na Tharros, ale zvláště na jižně položenou pláž a konec poloostrova s majákem na Capo San Marco. Od tohoto bodu přibližně jeden kilometr severněji se nalézá další historická a architektonická zajímavost.

Tou zcela jistě je kostel San Giovanni di Sínis, který je jedním z nejstarších křesťanských kostelíků na Sardinii. Jeho původ sahá do 5. století, dnešní vzhled je z 9. až 10. století. Stavba je zaklenuta nízkými masivními oblouky a hrubými valenými klenbami. Kostelík se tak nápadně podobá byzantským stavbám.