Areál kláštera a jeho okolí je velmi cennou archeologickou lokalitou.

Areál kláštera a jeho okolí je velmi cennou archeologickou lokalitou. Zdroj: Shutterstock

Klášter Święty Krzyż (Svatý kříž) představuje živý obraz náboženských a kulturních změn, které se v Polsku odehrály na konci prvního a na začátku druhého tisíciletí.
Kadzielnia je rezervace s přírodním amfiteátrem, kde se pravidelně konají slavnosti čarodějnic.
Interiér klášterní kaple Svatého Kříže.
Svatokřížské vojvodství je pojmenované podle kláštera Svatého kříže.
Mimořádný význam pro polskou kulturu a odkaz polského jazyka měla i věhlasná klášterní knihovna.
6
Fotogalerie

Polská Lysá hora: Kouzlo noci svatojánské

Benediktinský klášter Święty Krzyż patří mezi nejstarší sakrální stavby v Polsku a odedávna je opředen řadou mýtů. Vyrostl totiž na vrcholku jedněch z nejstarších hor Evropy, na původním pohanském kultovním místě, kde se údajně pořádaly čarodějnické sabaty. Střediskem vojvodství pojmenovaného podle tohoto kláštera a poutního místa, je město Kielce, které právem uzavírá turistický trojúhelník, jehož další vrcholy tvoří Varšava a Krakov.

Benediktinský klášter na vrcholu Lysé hory je pro Polsko historickou památkou mimořádného významu.  Jako jeden z nejstarších klášterů v zemi, byl po staletí svědkem mnoha přelomových událostí a udržoval spojení s významnými postavami polské historie. Získal také status jednoho z nejvýznamnějších náboženských center a stal se srdcem duchovního života v éře dynastie Jagellonců. Dodnes jsou v jeho zdech uchovávány relikvie „Pravého kříže“, které sem od 14. století přitahovaly tisíce poutníků. Právě ony daly celému okolnímu zeměpisnému regionu jméno, Góry Świętokrzyskie- Hory Svatého Kříže.

Klášter Święty Krzyż (Svatý kříž) představuje živý obraz náboženských a kulturních změn, které se v Polsku odehrály na konci prvního a na začátku druhého tisíciletí.Klášter Święty Krzyż (Svatý kříž) představuje živý obraz náboženských a kulturních změn, které se v Polsku odehrály na konci prvního a na začátku druhého tisíciletí.|Shutterstock

Kladivo na čarodějnice

Zdokumentované pohanské osídlení na Lysé hoře, které zde existovalo dávno před příchodem prvních benediktinských mnichů, bylo všeobecně považováno za jedno z nejvýznamnějších ve všech slovanských zemích. K hmotnému odkazu někdejší svatyně patří dnes snadno rozpoznatelné, neúplné kamenné valy. Ty jsou od vrcholu rozmístěny v délce přibližně 1,5 kilometru. Archeologické průzkumy prokázaly, že se skutečně jedná o pozůstatky pohanského rituálního místa z 8. -10. století. Církev se však právě zde projevila víc než duchapřítomně. Místo toho, aby se hluboko zakořeněnou tradici pokusila násilím vymýtit, si vrchol hory jednoduše přivlastnila.

Interiér klášterní kaple Svatého Kříže.Interiér klášterní kaple Svatého Kříže.|Shutterstock

Ve jménu krajiny

Klášter Svatého Kříže se vyznačuje výjimečnými krajinnými prvky. Po staletí tvoří kompaktní kamenné stavby na vrcholu hory neoddělitelný celek s okolními jedlovými lesy. Dalším autentickým, dochovaným prvkem je takzvaná královská cesta, tedy středověká stezka, která kdysi vedla poutníky z Nowé Słupie až do samotného kláštera.

Svatokřížské vojvodství je pojmenované podle kláštera Svatého kříže.Svatokřížské vojvodství je pojmenované podle kláštera Svatého kříže.|Profimedia

Život v symbióze

Ještě v 15. století si podle záznamů v análech místní opat stěžoval, že se tu lidé schází k nelegálním obřadům. A měl pravdu. Tradice, která se váže k čarodějnicím, přetrvává až do dnešních dní. I proto jsou dnes symbolem celého regionu v této jihovýchodní části Polska. Ačkoliv se zdejší katolická církev proti této symbolice ze začátku velmi vzpouzela, nakonec s ní žije v harmonické symbióze. Proslulé akce Sabat Czarownic , která se koná v amfiteátru Kadzeilnia v Kielcích, se prý pravidelně účastní i zdejší opat kláštera. Megalomanská akce sem každý rok v červnu, v sobotu v předvečer svatojánské noci, láká tisíce návštěvníků.

Kadzielnia je rezervace s přírodním amfiteátrem, kde se pravidelně konají slavnosti čarodějnic.Kadzielnia je rezervace s přírodním amfiteátrem, kde se pravidelně konají slavnosti čarodějnic.|Profimedia