Rozmarná královna viděla v Normandii romantický statek a chtěla si jeden vytvořit také sama pro sebe.

Rozmarná královna viděla v Normandii romantický statek a chtěla si jeden vytvořit také sama pro sebe. Zdroj: Shutterstock

Místo bylo nedostupné, zcela ukryté za neprostupnými ploty a zdmi a přístup sem měli pouze královnini nejbližší.
Historici poznamenávají, že Marie Antoinetta byla na své Hameau náležitě hrdá
Mlýn se netočil, žádnou mouku nemlel, ale přesto bylo Hameau dokonalou atrapou života na vsi.
Nechyběla tu louka s jezery a potoky, voňavé keře a květiny ani ovocný sad.
Původní vesnice čítala sedm budov s doškovými střechami a rustikálními interiéry.
6
Fotogalerie

Hameau de la Reine: Kontroverzní vysněná vesnice Marie Antoinetty

O tom, že Marie Antoinetta, poslední francouzská královna, bývá často popisována jako frivolní, sobecká, nemravná, ale také vtipná a dekadentní, svědčí i vesnička vystavěná v 18. století v zámeckém parku ve Versailles poblíž Malého Trianonu. Místo, které dnes slouží jako muzeum, bylo vybudováno po vzoru statku v Normandii a dodnes vzbuzuje údiv a nadšení.

Královna Marie Antoinetta byla v očích revolucionářů symbolem všeho špatného na francouzské monarchii. Uprostřed rostoucích občanských nepokojů, které nakonec vyústily v jednu z největších sociálních revolucí v moderní historii, začala s výstavbou extravagantní vesnice určené k radovánkám a kratochvíli svých důvěrníků.

Dokonalé kulisy

Rozmarná královna viděla v Normandii romantický statek a chtěla si jeden vytvořit také sama pro sebe. Vytvořila proto malou vesnici, která čítala sedm budov s doškovými střechami a rustikálními interiéry. Ty však byly mimořádně elegantní, pohodlné a využívaly se převážně pro koncertní a divadelní představení nebo opulentní večeře. Nechyběla tu louka s jezery a potoky, voňavé keře a květiny, ovocný sad, osmiboký altánek, jeskyně a kaskády, ale ani mlékárna, holubník, stodola nebo mlýn. Co na tom, že šlo o prvky čistě dekorativní. Mlýn se netočil, žádnou mouku nemlel, ale přesto bylo Hameau dokonalou atrapou života na vsi.

Hrdá hospodyňka

Historici poznamenávají, že Marie Antoinetta byla na své Hameau náležitě hrdá. Zvala krále a zbytek královské rodiny na zahradní slavnosti, kde u stolu prostřeného pod altánem porostlým zimolezem sama rozlévala kávu a chlubila se hustotou smetany a čerstvostí vajec.

Místo bylo nedostupné, zcela ukryté za neprostupnými ploty a zdmi a přístup sem měli pouze královnini nejbližší. To vedlo k pomluvám, že toto útočiště využívá k tajným dostaveníčkům se šlechtici. Extravagance a rafinovaný výsměch selskému životu její obraz v očích prostého lidu ještě více shazovaly.

Hra na selku

Marie Antoinetta i její přátelé se údajně oblékali za pastýře, rolníky, selky nebo dojičky a potulovali se po vesničce. Stále byli ale obklopeni dokonalým pohodlím královského luxusu. O statek a zvířata se tu místo nich staral tým skutečných statkářů jmenovaných královnou. Marie Antoinetta někdy prý sama dojila krávy a ovce, aby okusila život na vsi.

Nesmrtelná vesnice

Když vyvrcholila Velká francouzská revoluce, Marie Antoinetta byla zatčena a obviněna ze zpronevěry národního dědictví, což vedlo k hladomoru. Na dlouhý seznam jejích hříchů bylo připsáno i Hameau. Dne 16. října 1793 byla šťata gilotinou, ale její odkaz i pozůstalost dál žijí vlastním životem. Také velká část Hameau de la Reine existuje v nezměněné podobě. Stodola, která sloužila i jako taneční sál, byla sice těžce poškozena během revoluce a zničena za prvního císařství, zbytek byl ale na konci 90. let zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti.