Věž lebek v Niši je poněkud svérázným pomníkem.

Věž lebek v Niši je poněkud svérázným pomníkem. Zdroj: Profimedia

V současné době je na věži už jen 54 lebek.
Z místa bitvy a zdi s lebkami se stalo poutní místo pro křesťany a srbské vlastence.
Ve skleněné nádobě uvnitř kaple je vystavena lebka Stefana Sinđeliće.
Město Niš hostí kromě filmového, také jazzový festival.
Okolí srbského města Niš.
7
Fotogalerie

Věž lebek v Niši: Děsivý pomník srbské národní hrdosti

Ve městě Niš, v srdci Balkánského poloostrova, stojí poněkud svérázný pomník. Nebyl postaven proto, aby oslavoval nebo připomínal hrdinské oběti tisíců odbojářů, kteří přišli o život během nadvlády Osmanů, ale aby vyvolával strach. Lebky totiž patří poraženým Srbům z Čegarské bitvy.

Roku 1809 se mezi muslimskými osmanskými jednotkami a srbskými křesťanskými povstalci odehrála krvavá bitva u kopce jménem Čegar nedaleko Niše. Muslimové Srby porazili a tehdejší velkovezír Hurud Paša nařídil, aby poražení Srbové byli stáhnuti z kůže a byly jim uřezány hlavy. Ty pak nechal poslat osmanskému sultánovi Mahmudovi II. Sultán krvavou oběť přijal, a poté poslal lebky zpět do Niše s pokynem, aby zde byla postavena věž a lebky vystaveny jako varování všem Srbům, kteří by se odvážili vzbouřit. Do zdi bylo tehdy vsazeno 952 lebek a místní ji pojmenovali Ćele kula, tedy Věž lebek. V průběhu let jich mnoho vypadalo, některé byly pohřbeny, jiné si odnesli lovci suvenýrů.

Konec výhrůžkám

V 60. letech 19. století, kdy osmanská moc slábla, si Midhat Paša, poslední osmanský guvernér Niše, uvědomil, že věž pouze podporuje zášť vůči osmanské správě a připomíná místním obyvatelům někdejší krutost říše. Nařídil tedy odstranit zbývající lebky. Neodvážil se ji ale zničit, protože v průběhu let se stala pomníkem a mocným symbolem srbského odporu.

V současné době je na věži asi 54 lebek, které jsou chráněné sklem. Celá věž je pak obestavěna kaplí. Ve skleněné nádobě uvnitř kaple je vystavena lebka Stefana Sinđeliće, někdejšího vůdce srbských rebelů.

Slavná Niš

Samotné město Niš je dnes kulturním centrem s množstvím pamětihodností. Leží na křižovatce důležitých dopravních tras spojujících Evropu s Asií a je významným ekonomickým centrem regionu. Z Česka je tak ideální zastávkou třeba cestou do Řecka nebo Bulharska.

V samotném centru města na pravém břehu řeky Nišava stojí pevnost s impozantními hradbami. Vystavěli ji tu Osmané v 18. století na základech antické pevnosti. Nachází se v ní turecké lázně, skladiště střelného prachu a Bali-begova mešita. Původně měla čtyři brány a dnes je jedna z nich hlavní branou směrem přes řeku do centra. Během první světové války ji využívali bulharští okupanti k věznění srbských vlastenců. Od roku 1966 se v jejím areálu pořádá slavný nišský filmový festival.

V centru Niše stojí také mešita Islam-aga, která byla vystavěna roku 1720. Z původních dvaceti je jedinou funkční mešitou ve městě. Nedaleko ní se pak nachází synagoga z roku 1925. Ta dnes slouží pouze ke kulturním akcím.

Niška Banja

Asi 9 kilometrů od města Niš najdete lázně, které určitě také stojí za návštěvu. Termální a léčivé prameny s obsahem radonu jsou ideálním místem pro relaxaci. Lesy v jejich okolí jsou navíc protkané pěšími a cyklistickými cestami, vedoucími k horským vrcholům, vodopádům a skalním útvarům. Klášter sv. Nikoly z 12. století, který stojí nedaleko, je dalším dokladem bohaté srbské historie, která se v okolí města Niš psala.