Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica Zdroj: Archív

Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
5
Fotogalerie

Sremska Mitrovica: Na kávu do paláce římských císařů

Kousek od administrativní hranice srbské Vojvodiny se nad břehy mohutné Sávy rozprostírá Sremska Mitrovica. Kořeny současného města tu zapustily své výhonky už v prvních desetiletích našeho letopočtu.

S rozrůstajícím se římským osídlením se město vyšvihlo na pozici střediska Dolní Panonie. Zde a v přilehlém okolí spatřila světlo světa dokonce pětice římských vladařů. Během vrcholného období se mohlo pochlubit přibližně sto tisíci obyvateli.

Slavná minulost poznamenala i nynější tvář Mitrovice: například suterén banky tají pozůstatky raně křesťanské kaple, kde se příležitostně slouží mše, a zakonzervované vykopávky uprostřed parčíku se báječně hodí k dětským hrám. To vše je opticky zabaleno do pestré architektury rakousko-uherské epochy a intenzivně prosyceno vůněmi grilovaných specialit balkánské provenience.

Kontrasty Mitrovice nejmarkantněji vyniknou pod střechou moderního pavilonu instalovaného nad zbytky někdejší císařské rezidence. Podél vnitřního ochozu pavilonu jsou umístěny útulné kavárenské stolky, odkud se otevírá pohled k poodhaleným mozaikám reprezentativních prostor paláce či obvodovým zdem bývalé ceremoniální haly. Oproti shonu ulice tady vládne velebné ticho. A po občerstvení lahodnou kávou nakonec zbývá už jen sejít blíže k antickým ruinám a vlastní rukou se dotknout tisíciletých dějin města.