Mauzoleum se nachází na rušné silnici a vypadá, jako kulisy experimentálního filmu.

Mauzoleum se nachází na rušné silnici a vypadá, jako kulisy experimentálního filmu. Zdroj: Profimedia.cz

Unikátní stavba indo-islámské architektury nemá ve světě obdoby.
Každý ze čtyř minaretů mešity má kolem sebe spirálovité schodiště.
Indoislámské cibulové kopule zakončují tento úžasný monument, který stále stojí na prašné cestě uprostřed města.
Do nebe sahající vrcholy ustupující stříbrným sloupům a francouzským oknům od podlahy až ke stropu, tedy prvkům, které byly vysoce charakteristické pro evropský styl.
Děkovná přání a fotografie uvnitř Mahabat Maqbara, místa, kde se mísí všechna náboženství.
6
Fotogalerie

Mahabat Maqbara: Dokonale střežené tajemství Indie

Podél rušné silnice v centru města Džúnágadh leží jedna z nejméně známých, a přesto ohromujících architektonických zvláštností Indie. Pozoruhodná stavba Mahabat Maqbara působí nejen svým vzezřením, kombinujícím islámské, hinduistické a evropské gotické prvky, jako pěst na oko. A přesto do místního dějinného kontextu dokonale zapadá.

Stavba, která připomíná filmové kulisy nějakého experimentálního filmu, je ve skutečnosti mauzoleum Mahabata Khana II., jednoho z hlavních navábů státu Džúnágadh, a jeho nástupce Bahauddina Husajna Bhara. Výstavba komplexu se žlutými zdmi začala v roce 1878 a po více než deseti letech vyvrcholila propracovanými řezbami na vnitřních a vnějších fasádách budov, jemnými oblouky, okny ve francouzském stylu, sloupy a lesklými, stříbrnými dveřmi. V přilehlé mešitě je každý minaret obestavěn točitými schodišti a obě budovy jsou zakončeny výraznými střešními liniemi „cibulové kupole“.

Ptáte se proč?

Džúnágadh založený v roce 1748 se roku 1807 sice oficiálně stal britským protektorátem, ale roku 1818 byl předán pod správu Východoindické společnosti. Po zbytek koloniální nadvlády Velké Británie v Indii tedy celý region Saurashtra unikal přímé správě Britské Indie. Místo toho Britové rozdělili území na více než 100 knížecích států, včetně Džúnágadhu, jež samostatně existovaly až do roku 1947. Původní staré město Džúnágadhu ovšem do žádného ze států nespadalo a existovalo v jakési zemi nikoho. A právě tady, v době britské okupace, vznikl fascinující komplex Mahabat Maqbara.

Nezlomná nezávislost

Když Indie dosáhla roku 1947 nezávislosti, někdejší vládce Mahabat Khan III. souhlasil s připojením Džúnághadu k Pákistánu, ačkoli s ním nesdílel žádné hranice. Místní hinduistická populace však proti tomu vyvolala obrovskou vzpouru, která vedla až k pádu vlády. Nakonec Mahabat Khan III. opustil Indii, usadil se v Sindhu v Pákistánu a nechal Džúnágadh, aby se znovu sjednotil s indickým územím.

Němý svědek dějin

Navzdory nepřetržité politické vřavě tu Mahabat Maqbara dál stojí jako maják, který tiše přijímá rozmanitost vlivů, jež ho obklopují.

Pro návštěvníky je vstup do celého areálu zdarma, i mešita je celoročně otevřena všem. Samotné mauzoleum můžete obdivovat pouze zvenčí, ale klíče do interiéru údajně získáte od správce mešity. Památník přežil do dnešních dní především díky štědrosti svého zakladatele. Naváb, který jej nechal vystavět, zanechal v bance značný obnos, ze kterého i posmrtně vyplácí obyvatelům Džúnágadhu částku potřebnou na údržbu mauzolea.

Články z jiných titulů