Jordan Trail (Jordánsko)

Jordan Trail (Jordánsko) Zdroj: Shutterstock

Sinai Trail (Egypt)
Red Sea Mountain Trail (Egypt)
Lebanon Mountain Trail (Libanon)
Abraham Path
5
Fotogalerie

Dálková pětka Blízkého východu

Lýkijská a Izraelská národní stezka nejsou jedinými dálkovými trasami v oblasti Blízkého východu. Máte-li dost času i kuráže, slušnou fyzičku a pevnou obuv, vydejte se na některou z dalších pěti tras, které rozhodně nebudou přeplněné turisty.

1) Jordan Trail (Jordánsko)

V roce 2017 oznámilo Jordánsko svoji první dálkovou pěší stezku, díky níž můžete zemi přejít od severu k jihu. Začíná ve městě Umm Qays a po 675 km se poutník ocitne v Akabě na pobřeží Rudého moře. Trasa by měla zabrat 40 dnů a je klasifi kována jako náročná – především kvůli velkým převýšením. Prochází různými druhy terénů od termálních pramenů přes olivové háje až po vyprahlá vádí, cestou se můžete zastavit v některém z padesáti měst a vesnic a samozřejmě nelze vynechat ani slavné památky UNESCO: starověkou Petru a úchvatnou poušť Vádí Rum. Stezce se někdy přezdívá Blízkovýchodní Inca Trail. Doporučit se dají i některé kratší úseky, například trasa mezi přírodní rezervací Dana a Petrou.

2) Sinai Trail (Egypt)

V Akabském zálivu můžete z města Ras Shetan rovnou navázat pro změnu na první egyptskou dálkovou trasu. V roce 2015 měřila 220 km a byla naplánována na 12 dní, ale po úspěšných reakcích se tři beduínské kmeny, které za ní stály, rozhodly ji prodloužit na dnešních 550 km a 54 dnů. Zároveň se tím počet kmenů, se kterými se můžete cestou seznámit, rozrostl na osm. Cílem bylo ukázat Sinajský poloostrov v plné kráse – procházíte například přes oázu Ein Hudera, Modrou poušť, poutní Vádí Hadžadž, biblickou Mojžíšovu horu Sinaj, klášter svaté Kateřiny, úrodné beudínské sady a nejvyšší egyptský vrchol, horu svaté Kateřiny (2642 m n. m.). Stezka je okružní, i když přesněji se jedná o tvar trojúhelníku.

3) Red Sea Mountain Trail (Egypt)

Vnitrozemská sestra předchozí trasy se vine nedaleko známého letoviska Hurghada. Ovšem 170 km, které by se měly zvládnout za 14 dní, vás zavede do úplně jiného světa. Vzhledem k tomu, že trasa prochází pustou pouštní divočinou a horami bez turistické infrastruktury, musíte se na ni vydat za Země doprovodu beduínského průvodce a vzít si zásoby na celou dobu. O velký bágl se stanem a spacákem se postará podpůrný tým, takže přes den si sami nesete pouze vodu a jídlo. Stezka je vytyčena pomocí šesti záchytných bodů, z nichž každý může posloužit jako východiště pro další výpravy do okolí. Během celé stezky je možnost rozhodnout se pro snadnější variantu dalšího postupu, takže se jedná o trasu poměrně flexibilní.

4) Lebanon Mountain Trail (Libanon)

První dálková libanonská stezka vede z Andaketu na severu země do města Marž‘Ajún (Marjayoun) v jižní části. Měří 470 km, je rozdělena do 27 jednodenních úseků a vede přes více než 70 měst a vesnic, přičemž nadmořská výška se pohybuje mezi 570 a 2073 metry. Považuje se za velmi náročnou – nejen kvůli komplikovanému terénu, včetně nutnosti brodění a chůze po strmých a kluzkých površích, ale také kvůli častým pracím na pozemcích, které znesnadňují orientaci. Proto se doporučuje předem ověřit aktuální stav. Navigaci ulehčují značky v bílo-fialovém provedení, žlutá místo bílé vyznačuje některou ze čtyř vedlejších tras.

5) Abraham Path

Tahle trasa je prozatím spíše vizí harvardského týmu v čele s Williamem Urym. Stezka Masar Ibrahim al-Khalil by měla primárně propojit blízkovýchodní země, kterými putoval Abrahám, biblický praotec všech tří monoteistických náboženství. Základní část o délce 1100 km je vytyčena z turecké Urfy do palestinského Hebronu, ale ambiciózní plán počítá s rozšířením až na 5000 km vedoucích přes deset zemí oblasti. Realizaci samozřejmě brání napjatá situace v regionu, a tak se prozatím vytvářejí lokální trasy, paradoxně v zemích, kde by se to tolik neočekávalo: v Palestině (320 km z Rummánahu do naleziště Tell Beit Mirsim u Hebronu) a na spadnutí je první dálková stezka v Iráckém Kurdistánu (220 km z kláštera Alkoš k úpatí hory Halgurd).