Klášterní komplex Meteora, Řecko

Klášterní komplex Meteora, Řecko Zdroj: Profimedia.cz

Katedrála Nejsvětější Trojice, Gruzie
Kostel svatého Sávy, Srbsko
Katedrála Alexandra Něvského, Estonsko
Katedrála Poti, Gruzie
Kyjevská jeskynní lávra, Ukrajina
10
Fotogalerie

TOP 10: Pravoslavné chrámy světa

Chrámy jsou ústředním bodem bohoslužeb věřících na celém světě. Při výstavbě se zohledňují důležité aspekty náboženství, které často zahrnují symboliku v designu a architektuře. Jako většina významných církevních staveb se i pravoslavné svatostánky vyznačují okázalostí a velkolepou výzdobou.

Katedrála Nejsvětější Trojice, Gruzie

Chrám Nejsvětější Trojice v Tbilisi je největší pravoslavná katedrála na světě, pojme 15 000 věřících. Byla dokončena a vysvěcena v roce 2004, nazývá se také Sameba a je důležitým národním i náboženským symbolem Gruzínců. Její design zahrnuje jak gruzínské, tak byzantské architektonické prvky.

Klášterní komplex Meteora, Řecko

Tento klášterní areál se nachází v severním Řecku, nedaleko města Kastraki. Název Meteora doslova znamená „zavěšený ve vzduchu“, což je pro tuto stavbu příznačné, protože vznikla na vrcholcích vysokých nedobytných srázů v Thesálii, známém geologickém útvaru. Zdejší skály dosahují výšky až 400 metrů a na jejich vrcholcích se svého času nacházelo víc než dvacet klášterů, z nichž většina byla vybudována ve 14. století. Až do dvacátých let 20. století, kdy byly položeny kamenné cesty a vydlážděna silnice pro výstup do areálu, se sem lidé mohli dostat pouze po sklopných dřevěných schodech nebo s pomocí mnichů, kteří je vyzdvihovali ve speciálních sítích.

Kostel svatého Sávy, Srbsko

Chrám svatého Sávy v Bělehradě je druhou největší pravoslavnou katedrálou na světě. Byl postaven v roce 1989 a zasvěcen svatému Sávovi, který ve středověku založil srbskou pravoslavnou církev. Architektonické styly použité v katedrále odrážejí jak srbsko-byzantské, tak novobyzantské prvky, stavba najednou pojme téměř 11 tisíc lidí. Chrám neustále prochází vylepšováním a doplňováním konstrukce i interiéru stavby.

Katedrála Alexandra Něvského, Estonsko

Katedrála Alexandra Něvského v estonském Tallinnu je čtvrtou největší pravoslavnou katedrálou na světě s kapacitou 5000 věřících. Katedrála vznikla v roce 1900 a zasvěcena Alexandru Něvskému, ruskému knížeti z období středověku. Během 20. století Estonci katedrálu zanedbávali, protože ji považovali za symbol útlaku ze strany Sovětského svazu. Po získání nezávislosti Estonska v roce 1991 začaly snahy o její obnovu. Chrám obsahuje prvky, jako je mozaika Alexandra Něvského, pět cibulových kopulí, železné kříže a četné ikony.

Katedrála Poti, Gruzie

Tato katedrála byla postavena v roce 1906 jako napodobenina istanbulské Hagie Sofie. Velkou zásluhu na tom měl starosta Poti Niko Nikoladze, jenž vybral jako místo pro katedrálu centrum města ve snaze, aby byla viditelná ze všech stran města. Kostel měl kapacitu 2000 osob a vznikl v novobyzantském architektonickém stylu. V roce 1921, kdy do Gruzie vtrhla Rudá armáda, proměnila kostel komunistická vláda na divadlo. V roce 2005 se vrátil gruzínské pravoslavné církvi.

Kyjevská jeskynní lávra, Ukrajina

Kyjevská jeskynní lávra je kolébkou ruské pravoslavné církve. Klášter se nachází na ploše 22 hektarů na břehu řeky Dněpr v Kyjevě. Jedná se o první mnišské obydlí na Rusi, jehož základy podle ruské prvotní kroniky položil budoucí kyjevský metropolita Hilarion, autor kázání o zákonu a milosti. Lávra je považována za jedno z předních center pravoslaví ve východní Evropě. Zahrnuje četné architektonické památky: komplexy Blízkých a Dalekých jeskyní, cely a kaple, hradby, kostely a zvonice.

Rilský klášter, Bulharsko

Rilský klášter se nachází v bulharské oblasti Kjústendil, nedaleko vesnice Pastra, asi 120 kilometrů jižně od hlavního města, na ploše 8800 metrů čtverečních. Stavropegiální mužský klášter byl založen v 10. století ctihodným Janem z Rily na horním toku řeky Rily. Klášter je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek Bulharska a symbolem bulharského odporu proti turecké okupaci a také národního obrození v osmnáctém a devatenáctém století. Moderní uspořádání kláštera pochází z devatenáctého století. V klášteře jsou uloženy ostatky Jana z Rily a zázračná ikona Matky Boží „Hodigitria“, která má dvaatřicet obdélníkových přepážek s ostatky svatých. Jedná se o jednu ze tří nejuctívanějších ikon v bulharské pravoslavné církvi. Nejkrásnějšími stavbami v klášteře jsou zvonice, knihovna a klášterní muzeum.

Chrám Vasila Blaženého, Rusko

Na Rudém náměstí v Moskvě stojí jedna z nejznámějších ruských staveb, chrám Vasila Blaženého. Jedná se o jednu z hlavních náboženských a architektonických památek Ruska. Tato nádherná katedrála se stavěla šest let a první věřící ji navštívili v roce 1561. Připomíná dobytí Kazaně vojsky Ivana Hrozného. Velké množství pochodů na Kazaň bylo neúspěšných, ale v roce 1552 se car rozhodl převzít vedení vojsk a slíbil, že v případě vítězství postaví chrám, což se také stalo a dnes chrám stále patří k oblíbeným místům věřících i pouhých návštěvníků.

Katedrála sv. Mikuláše, Francie

Jednou z hlavních atrakcí jihofrancouzského města Nice je pravoslavná katedrála svatého Mikuláše považovaná za největší východní pravoslavnou katedrálu v západní Evropě. Od poloviny 19. století navštěvovala Nice a francouzskou Riviéru ruská šlechta, jež následovala trend, který už o několik desetiletí dříve zavedla anglická vyšší třída a šlechta. V roce 1864, hned poté, co byla do Nice vybudována železnice, sem vlakem zavítal car Alexandr II., jemuž se líbilo příjemné klima. Tak začalo spojení mezi Rusy a francouzskou Riviérou, které trvá dodnes.

Uspenská katedrála, Finsko

Uspenskou katedrálu najdete v Helsinkách. Byla postavena v roce 1868 a dodnes je velkolepou památkou v novobyzantském stylu. Tento nádherný pravoslavný kostel stojí na svahu na poloostrově Katajanokka s výhledem na město. Váže se k němu velké množství legend. Hlavním stavebním materiálem byly červené cihly, odvezené ze zničené pevnosti Bomarsund. Klenuté stropy kostela zdobí nádherná umělecká malba, další zvláštností výzdoby jsou obrovské lustry.