Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Akademie Lidé a Země: Země rozdělené podle světových stran

Proč jsou státní útvary dané převážně etnicky jednotným obyvatelstvem rozdělovány na dva či více v podstatě nezávislých států, a k tomu ještě nazývané podle světových stran?

Nejznámějším rozděleným místem je Korejský poloostrov, na němž leží Severní Korea (oficiálně Korejská lidově demokratická republika) a Jižní Korea (Korejská republika). Důvodem dělení byla korejská válka (1950–1953), kdy Sever podporovaly SSSR a Čína, kdežto Jih USA s OSN.

Prezident Ho Či Min vyhlásil 2. září 1945 nezávislost Vietnamu. Koloniální Francie rozpoutala indočínskou válku, v níž byla v roce 1954 poražena. Následovalo rozdělení Vietnamu na komunistický Severní (Vietnamská demokratická republika) a protikomunistický Jižní Vietnam (Vietnamská republika). Jejich konfl ikt vedl k vietnamské válce, s přímou účastí Spojených států na straně Jižního Vietnamu v letech 1965–1973. Skončil vítězstvím Severního Vietnamu roku 1975, jehož komunistická vláda zemi sjednotila.

Jemen, země téměř neustále zmítaná občanskou válkou, byl v šedesátých letech rozdělena na Jemen Severní (Jemenská arabská republika) a Jižní (Jemenská lidově demokratická republika). I přes vyhlášení jednotné Jemenské republiky v květnu 1990 však boje pokračují s přestávkami dodnes.

Odtržení Jižního Súdánu od Súdánu vyhlášením samostatnosti 9. července 2011 má kořeny na počátku 20. století, kdy Britové spravovali Jižní Súdán odděleně od dnešního súdánského území. Jednání o nezávislosti přivtělila Jižní Súdán k severnímu sousedu. R. 1956 nově vyhlášený súdánský stát odmítl požadavek jižních oblastí na autonomní uspořádání, což vedlo k občanské válce. Trvala do uznání jihosúdánské autonomní vlády roku 1972. O 11 let později se konflikt opět rozhořel. Mírová dohoda z roku 2005 ho ukončila a přiznala autonomii s příslibem referenda o nezávislosti Jižnho Súdánu. Pro ni v lednu 2011 hlasovalo přes 98 % voličů.

Území Kurdů bojujících za nezávislost se rozkládá ve čtyřech státech, přičemž ve třech z nich je nazýváno podle světových stran: v Iráku Jižní Kurdistán, v Íránu Východní a v Sýrii Západní Kurdistán (Rožava).

Severní Irsko je jednou ze čtyř zemí Velké Británie. Vzniklo 3. května 1921 oddělením části ostrova, v níž většinu obyvatel tvořili potomci britských kolonistů. Ti chtěli zůstat součástí Spojeného království, zatímco zastánci samostatného Irska tvořili menšinu. Napětí mezi probritskými protestanty a proirskými katolíky vyústilo ve vleklý severoirský konfl ikt. Násilnosti a terorismus ukončila až Velkopáteční dohoda z roku 1998.

V koloniálních dobách existovaly dvě britské državy: Severní Rhodesie, nezávislá od roku 1964 jako Zambie, a Jižní Rhodesie, která získala samostatnost v roce 1965 a roku 1979 byla přejmenována na Zimbabwe. Rhodesie dostala jméno po britském politiku Cecilu Rhodesovi.

V r. 1947 získala koloniální Britská Indie samostatnost a vznikly dva nástupnické státy vyčleněné podle procentuálního zastoupení muslimského obyvatelstva. Pod 30 % měla vlastní Indie, vyšší podíl vykazoval Pákistán, a to na dvou oddělených územích: vedle současného Pákistánu vznikl Východní Pákistán. Ten roku 1971 vyhlásil nezávislost pod názvem Bangladéš. Bývá též označován Východním Bengálskem na rozdíl od sousedního Západního Bengálska, indického svazového státu obývaného převážně hinduisty.

Řecko od 90. let protestovalo, aby se část historického území Makedonie, které patřilo Jugoslávii, nazývalo Makedonií. Provizorní jméno znělo Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM). Roku 2018 byla podepsána dohoda o novém názvu Severní Makedonie.

Další evropská historická země, Tyrolsko, je dnes rozdělena státní hranicí na italské Jižní (Alto Adige) a na Severní a Východní Tyrolsko, ležící v Rakousku, ale oddělené spolkovou zemí Salcbursko.

Lze připomenout další velmi známá rozdělení. Během americké občanské války (1861–1865) proti sobě bojoval Sever (státy Unie) a Jih (státy Konfederace) či po druhé světové válce oddělené Německo východní (Německá demokratická republika) a západní (Spolková republika Německo), jehož znovusjednocení se uskutečnilo 3. října 1990.

V budoucnu se můžeme dočkat podobných rozdělených států. Politologové hovoří např. o možném dělení Ukrajiny, v indonéském Západním Irianu se stupňuje úsilí o vyhlášení suverénní Západní Papuy (vedle Papuy Nové Guiney by byla dalším státem na druhém největším ostrově světa).