Maglaj

Maglaj Zdroj: Profimedia.cz

Maglaj
Maglaj
3
Fotogalerie

Kde byl první „maglajz“?

Roku 1878 rakouská armáda zahájila okupaci Bosny. Bosenští muslimové ale rozpoutali živelné povstání proti „nevěřícím Švábům“. Byť pacifikace revolty probíhala poměrně úspěšně, u městečka Maglaje okupanti těžce narazili. A byl z toho takový „maglajz“, že naši rakouští chlapci tu v krvavé bitvě dostali pořádně na frak. Zkomolený název města pak navždy obohatil lidovou češtinu.

Ačkoli se za poslední války městečko ocitlo v obklíčení, na bosenské poměry utrpělo poměrně nízké škody, tudíž si stále uchovalo relativně neporušenou tvář: úzké uličky obklopené rázovitou zástavbou se vinou vzhůru od starobylé Olověné mešity až k troskám středověkého hradu. Zde se z bývalého nádvoří otevírá krásný výhled na historické centrum, odkud se do dáli nese teskný zpěv party místních starých mládenců, kteří se uvelebili na chodníku a svůj světabol utápějí ve sklenicích piva.

Mimochodem – název Maglaj lze volně přeložit jako Mlhov (magla = mlha).