Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Co znamenají kříže na horských vrcholech?

Po náročném výstupu na horský štít čeká horolezce nádherný výhled a radost ze zdolání vrcholu. Kromě nich tam však najdou i železný kříž. Proč jsou kříže k vidění právě tady?

Tradice vztyčování křížů na horách a v horských průsmycích sahá přinejmenším do 4. století. Nejstarší známý kříž na horském štítu se nacházel na ostrově Kypr. Helena, matka římského císaře Konstantina, našla v roce 327 n. l. v Jeruzalémě kříž a přivezla jej na Kypr, kde byl údajně umístěn na vrchol hory Olymp. Efeský koncil v roce 431 následně ustanovil kříž jako oficiální křesťanský symbol.

Také křižáci při svém putování vztyčovali dřevěné a železné kříže, které vyznačovaly cesty. Přibližně ve stejné době byl postaven v pyrenejském průsmyku Cize v Pyrenejích kříž, před nímž poklekali svatojakubští poutníci. Kříže tak většinou sloužily jako ukazatele cest, u nichž se pocestní mohli zastavit a pomodlit se za další bezpečí na své pouti.

Majestátní kříže

Jeden z prvních příběhů o osazování velkých křížů na vrcholky hor se datuje do roku 1489, kdy francouzský král Karel VIII. poprvé spatřil vrchol Mont Aiguille blízko francouzského Grenoblu. Byl ohromen nepřístupnou krásou hory a místními legendami, a tak nařídil svému komořímu a kapitánovi Antoinu de Villovi, aby na ni vystoupil. De Ville s sebou vzal deset dalších mužů, včetně kameníka, tesařského mistra a kněžích, a pomocí lan a žebříků dosáhla skupina na konci června roku 1492 vrcholu, na němž postavila tři kříže. Dnes ji Francouzi považují za místo, kde se zrodil jejich horolezecký sport.

V 16. století se stavba křížů rozšířila, na vrcholcích hor označovaly hranice alpských pastvin nebo obcí. V 17. století měly nahradit staré pohanské tradice spojené s bleskem nebo krupobitím. Zobrazení kříže na kopcích nebo vrcholcích hor bylo také oblíbeným motivem prací romantiků, jakým byl například malíř Caspar David Friedrich.

Památný kříž na Grossglockneru

Jeden z nejstarších křížů v Alpách stojí na vrcholku nejvyšší rakouské hory Grossglockner. Rakouští horolezci sem chtěli na počátku 19. století vystoupit a instalovat jednoduchý kříž. Jejich žádosti císařské úřady vyhověly a 28. července 1800 uskutečnil Alpský klub první výstup na Grossglockner, kde vztyčil kříž na památku 25. výročí svatby císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty. Kříž vyrobený ze železa, vážící třetinu tuny a ukotvený ke skále těžkými řetězy, vydržel až do roku 2010, kdy se málem zřítil z vrcholu. Rakouští horští vůdci kříž na Grossglockneru naštěstí zachránili a znovu připevnili k podpěrám.

Kříže sloužily také jako připomínka a památník obětem obou světových válek. Po skončení první i druhé války stavěla města a vesnice nové kříže na počest těch, kdo v konfliktech padli. Na nákladných a náročných instalacích se často podíleli také váleční veteráni.

Teprve v průběhu 20. století se při výrobě vrcholových křížů začaly používat trvalejší materiály a technologie. Jejich stavba navíc dodnes zažívá velký rozmach. Horolezecké kluby po celém světě pokračují v jejich instalaci a opravách, a tak nadále udržují tuto tradici a uchovávají symbol starý dva tisíce let.