Zdroj: CARE Česká republika z.s.

Bezpečnější život pro ženy v Mali: Osvětové aktivity jim mohou zachránit zdraví

Západoafrické Mali v současné době prochází těžkou politickou, bezpečnostní a humanitární krizí, která komplikuje omezený přístup ke zdravotní péči. Obecně na africkém kontinentu je nejvyšší mateřská úmrtnost na světě. Mali není výjimkou, i přes zvýšenou pozornost věnovanou péči o matku a dítě s sebou nesou těhotenství a porody velmi vysoká rizika.

Česká pobočka globální humanitární organizace CARE, za podpory Ministerstva vnitra České republiky, konkrétně programu MEDEVAC, pracuje v malijském regionu Ségou na tom, aby se situace zlepšila. A už má první výsledky.

Mateřská úmrtnost v Mali u žen ve věku 15-49 let v posledních letech činila 0,7 úmrtí na 1 000 žen. Proto je naléhavě zapotřebí zlepšit přístup těchto žen ke zdravotní péči a posílit kapacity zdravotnických pracovníků. Dalšími faktory, které celou situaci zhoršují, jsou mimo jiné zvyšující se počet porodů s komplikacemi a s nimi spojená úmrtí matek i dětí, často výsledek rozšířené zvyklosti mrzačení ženských pohlavních orgánů (nepřesně tzv. ženské obřízky).

V Mali byla většina žen, které touto procedurou prošly, obřezána před dosažením věku patnácti let (94 %). Hlavním důvodem, proč mají tyto praktiky v Ségou stále své místo, je hluboce zakořeněný tradicionalistický způsob života a silné lpění na zvykových praktikách. Proto většinu těchto zákroků provádějí tradiční léčitelé, nikoli profesionální zdravotnický personál. Osvěta v oblasti mrzačení ženských pohlavních orgánů musí být zaměřena zejména na mládež.

Za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky pomáhá CARE Česká republika v oblasti Ségou, kde chce dosáhnout dvou hlavních cílů. Zaprvé, zlepšit zdravotnickou infrastrukturu a přístup ke zdravotní péči pro těhotné ženy, ženy v produktivním věku (15 až 49 let) a novorozence prostřednictvím nákupu zdravotnického vybavení a budování kapacit zdravotníků. Zadruhé, zvýšit povědomí o problematice tzv. ženské obřízky u mladistvých (dívek a chlapců ve věku 10-15 let) prostřednictvím zábavné formy při fotbalových zápasech.

Pomocí fotbalových zápasů a osvětových aktivit prováděných kolem nich projekt cílí právě na více než tisícovku mladistvých. První zápasy se rozjely v létě letošního roku, další pokračují na podzim během října a listopadu. Kadidia Haïdara, místní spolupracovnice projektu, to komentuje: „Prostřednictvím fotbalových zápasů se dospívající kluci i holky dovídají o tom, že by bylo přínosné změnit chování a praxi v oblasti mrzačení ženských pohlavních orgánů.“

CARE Česká republika z.s.

Projekt také cílí na místní vlivné postavy z řad představitelů tradičních náboženství a struktur. Jak Kadidia připomíná: „Během školení místních tradičních a náboženských vůdců nám tito dávali najevo, že nikdy nedostali takto jasnou orientaci v problémech, které tyto praktiky ženám způsobují. Jeden z nich potvrdil, že díky tomu dobře pochopil utrpení konkrétní ženy, která ho nedávno vyhledala a trpěla právě komplikacemi z mrzačení ženských pohlavního orgánů.“

Vedle osvětových aktivit má projekt i dimenzi přímé podpory zdravotnických zařízení v regionu. Vybavuje deset zdravotnických středisek technickým vybavením a spotřebním materiálem, a také proškolí minimálně deset zdravotníků v oblasti urgentní porodnické a novorozenecké péče. Jak k tomu říká Souleymane Traore, zdravotnický asistent a technický ředitel zdravotnického střediska v Sébougou: „Díky tomuto projektu máme teď jen u nás tři kvalifikované pracovníky urgentní porodnické a novorozenecké péče a vysoce kvalitní materiály pro tuto péči. Máme tu nový ultrazvukový přístroj. A hlavně, máme jasnou představu o zdravotnické péči o matku a dítě.“

CARE Česká republika z.s.

Projekt má takto prakticky zlepšit péči až pro čtyři tisíce žen v regionu. Běží do konce listopadu tohoto roku, CARE se ovšem této problematice hodlá věnovat i nadále.

CARE Česká republika z.s.