Ženy a dívky, které touží po duchovní podpoře nebo času a prostoru pro kontemplaci, mohou využít pobyt v klášteře.

Ženy a dívky, které touží po duchovní podpoře nebo času a prostoru pro kontemplaci, mohou využít pobyt v klášteře. Zdroj: farnostdoksany.cz, Martin Čech

Zahrady v Doksanech jsou plné růží.
Doksany v období před rekonstrukcí a v začátcích obnovy kláštera.
Rekonstrukce kláštera v Doksanech.
Díky usilovné péči a pracovitosti sester se do kláštera opět vrátil život.
Letecký pohled na komplex kláštera.
8
Fotogalerie

Tip na výlet: Hledání vnitřního klidu v klášteře Doksany

Milovníkům historie a míst s duchovní tematikou se v souvislosti s Doksany vybaví svatá Anežka Česká. Jeden z nejstarších českých klášterů se stal Anežčinou „Alma Mater“, protože právě zde se jí dostalo výchovy a vzdělání, které uplatňovala po zbytek svého života. Ještě donedávna chátrající objekt v současné době znovu rozkvétá a po čtyřech letech oprav a soustavné práce sester premonstrátek je opět místem, které stojí za návštěvu.

Jakmile se vymotáte z Prahy a najedete na D8, obejme vás České středohoří. Užijte si jeho náruč a udělejte si malou zastávku nedaleko Roudnice nad Labem u jednoho z nejstarších klášterů u nás. Klášter premonstrátek v Doksanech byl založen už roku 1144 a za jeho zdmi byla vychovávána i česká princezna Anežka Přemyslovna. Donedávna byl jeho stav smutným výsledkem čtyřicetiletého komunistického ničení a plundrování památek. Nyní mu opět po letech začalo svítat na lepší časy.

V přízni Přemyslovců

Klášter sester premonstrátek vznikl pravděpodobně současně s pražským Strahovským klášterem jako zbožné dílo Vladislava II. a jeho manželky Gertrudy, která zde později nalezla místo posledního odpočinku. Šlo tak o druhý ženský klášter založený v našich zemích. Kromě toho, že byly Doksany podporovány celou dynastií vládnoucích Přemyslovců, byly sestrám premonstrátkám svěřovány královské dcery. Ty zde získávaly patřičné vzdělání i vychování. Významnou památkou románských Doksan je prostor pod kůrem řeholnic, označovaný dnes nepřesně jako krypta.

Sestry v exilu

Za husitských válek musely sestry klášter na pět let opustit. Během třicetileté války z něj musely opět několikrát utíkat a následně nalezly útočiště v Roudnici, Litoměřicích a v Praze. Od konce 17. století začal velkolepý barokní rozkvět kláštera, který je také spojen se jmény velkých stavebníků, jako je například Bruno Kunovský, jenž nechal postavit budovu konventu, monumentální vstupní bránu a pořídit nové oltáře do klášterního kostela.

Konec jedné éry

V roce 1779 Doksany navštívil císař Josef II. a o dva roky později ho spolu s mnoha dalšími ženskými kláštery v Čechách zrušil. Ušetřil pouze alžbětinky, voršilky a anglické panny, tedy řády věnující se charitativní a pedagogické činnosti. Budovy kláštera následně převzal do správy Náboženský fond a poté několikrát změnily majitele. Z prelatury a konventu byla vytvořena vojenská nemocnice, načas se staly i kasárnami, klášterní chrám se stal farním kostelem. V letech 1790 až 1798 měla panství v nájmu kněžna Terezie Poniatowská, rozená Kinská, a prelaturu upravila na panské sídlo. Roku 1799 koupil Doksany vídeňský velkoobchodní dům Ochs-Geymuller, který ho brzy prodal Janu Antonínovi Lexovi, zbohatlému pražskému měšťanovi. Ten si koupil šlechtický titul, začal si říkat pán z Aehrenthalu a jeho rodina zde hospodařila až do roku 1945, kdy byly majetky rodiny v Československu konfiskovány a doksanský klášter se dostal do vlastnictví státu a z části kláštera se stal státní statek.

Nový začátek

Když po roce 1989 církev znovu dostala svobodu, mohla se myšlenka na obnovu života v klášteře začít měnit v realitu. Z Doksan se opět mělo stát místo ke kontemplaci a modlitbám. V roce 1997 proto odkoupil severní část bývalého konventu od státu Strahovský klášter a začala se plánovat rekonstrukce. V roce 2002 byla dokončena základní oprava západního křídla kláštera a do Doksan se mohly vrátit první premonstrátky. Sestry přišly z polského kláštera na krakovském předměstí a obnovily zde církevní život. V současnosti tvoří komunitu devíti sester.

Noc kostelů

O tom, jak pilné místní premonstrátky jsou, se můžete přesvědčit třeba hned příští pátek, během noci kostelů. Návštěvníci si tu budou moci od 21.00 do 23.00 prohlédnout kostel Narození Panny Marie včetně nejstarší románské části. V kostele uvidíte fotografie a videa Martina Čecha a od 22.00 do 22.20 si poslechnete doksanské varhany.

Pokud si před návštěvou chcete o Doksanech něco nastudovat, určitě si prohlédněte nový web, který aktualitami plní doksanské sestry. www.klasterdoksany.net