Kadaň (Mírové náměstí)

Kadaň (Mírové náměstí) Zdroj: Profimedia.cz

Kadaňský hrad
Kadaň (Františkánský klášter)
Kadaň (Mírové náměstí, bílá gotická radniční věž)
Kadaň (Katova ulička)
5
Fotogalerie

Kadaň: Neprávem přehlížené královské město na severu Čech

Pod Krušnými horami a na dohled povrchových uhelných dolů podkrušnohorských pánví se při řece Ohři rozkládá nenápadné město s asi osmnácti tisíci obyvateli. Jen málokdy Kadaň najdete v seznamech nejatraktivnějších turistických cílů Česka, přitom je plné zajímavých památek. Pyšnit se může i několika českými „nej“. Počkejte, až se rozvolní stávající přísná epidemická opatření, a vydejte se do Kadaně.

Městské opevnění a brány

Hradební systém kolem královského města Kadaně býval ve středověku jedním z vůbec nejmohutnějších v Čechách a v dnešní době se jedná o nejlépe dochované městské opevnění v celé republice. Jeho výstavba začala ve třináctém století a využívala místní terénní dispozice. Město totiž bylo postaveno na vyvýšině tvořené pevnou rulovou skálou. Hradební systém měl zhruba obdélníkový půdorys, do něhož se schovalo celé staré město, a skládal se z několika pásů hradeb, parkánů, obranných bašt, bran a příkopů.

Do dnešních dnů je nejlépe dochovaná jižní a východní část hradeb s Žateckým barbakánem a Minoritskou baštou, v níž se nachází expozice městského muzea. Na západní straně starého města pak najdete Mikulovickou bránu, nazývanou též Svatá brána. Věž je přístupná veřejnosti, z jejího nejvyššího patra se nabízí výhled mj. na kadaňské Ptačí domky. Tak se v Kadani říká malebným titěrným hrázděným domkům přilepeným na hradební zeď.

Kadaňský hrad

Na jižní straně města dotváří systém opevnění mohutný Kadaňský hrad, původně raně gotická stavba ze třináctého století. V průběhu šestnáctého století podstoupil hrad rozsáhlou pozdně gotickou a renesanční přestavbu. Ránu pro něj znamenalo vyplenění švédskými vojsky během třicetileté války. Obnoven byl za Marie Terezie, kdy v něm byla zřízena kasárna. Tehdy ovšem přišel o svůj původní středověký charakter. V dochovaných gotických sklepích můžete nasvítit historickou expozici.

Františkánský klášter

Asi nejcennější památkou celého města je Františkánský klášter Čtrnácti svatých pomocníků západně od jádra města. Jedná se o nejstarší takto zasvěcené poutní místo u nás. Klášter byl postaven na konci 15. století tehdejším městským hejtmanem Janem Hasištejnským z Lobkowicz jako pohřebiště pro jeho rod a zároveň jako imitace svatých míst v Jeruzalémě. Památka je výjimečná svými unikátními nástěnnými malbami a vzácnou sklípkovou klenbou, uchází se dokonce o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.

Klášter nabízí dvě prohlídkové trasy. Jedna je zaměřena na historii města, druhá na život v klášteře. Součástí druhého okruhu je i návštěva klášterního kostela. Cenné nástěnné malby a pokoje se sklípkovou klenbou jsou ovšem zahrnuty v obou okruzích. Kromě interiérů si můžete prohlédnout i klášterní zahradu s vinicemi.

Náměstí s radniční věží

V historickém centru Kadaně najdete množství krásných památkově chráněných měšťanských domů. Samotný střed města tvoří podlouhlé Mírové náměstí se sloupem se sousoším Nejsvětější Trojice. V jihovýchodním cípu náměstí najdete kostel Povýšení svatého Kříže, jednoznačnou dominantu ale představuje bílá gotická radniční věž, symbol celého města.

Pochází z počátku šestnáctého století a je vysoká skoro 54 metrů. Typická je především vysokou kamennou špičkou – žádnou podobnou radniční věž nikde v Čechách ani na Moravě nenajdete. Věž je přístupná turistům, prohlédnout si mohou věžní kapli a z ochozu se pokochat krásným výhledem na město.

Katova ulička

Město Kadaň ukrývá také nejužší pojmenovanou uličku v České republice. Je jí právě Katova ulička, které vede z Mírového náměstí k budově bývalé katovny. Ve svém nejužším místě je široká pouhých 66 centimetrů, na délku pak měří přibližně pět desítek metrů. S místem je spojená pověst o zazděné jeptišce, která byla potrestána za milostný poměr s místním katem. V pozdních nočních hodinách se zde údajně dodnes zjevuje i se svým milým.

Spoustu dalších tipů na neotřelé výlety nabízí náš speciál ČESKO KŘÍŽEM KRÁŽEM.