Zřícenina hradu Oheb

Zřícenina hradu Oheb Zdroj: Profimedia.cz

Zřícenina hradu Oheb
Zřícenina hradu Oheb
Zřícenina hradu Oheb
Zřícenina hradu Oheb
Zřícenina hradu Vildštejn
7
Fotogalerie

Chlouba hradních tvrzí aneb Zašlá sláva mohutných hradů Oheb a Vildštejn nad Sečskou přehradou

Z hradeb Ohebu je daleký výhled přes celou Sečskou přehradu i s ostrůvkem uprostřed. Tak ho známe už sto let.

Hrad vznikl na přelomu 14. a 15. století a pobývali na něm příznivci husitů a sirotků. Když připadl Trčkům z Lípy, kteří sympatizovali s Jiřím z Poděbrad, nechali – snad v obavách před napadením Matyášem Korvínem – celé hradby předělat. Ve své době hrad měl jedno z nejmodernějších opevnění: s masivní hradbou prohnutou dovnitř. V roce 1499 však už na hradě nikdo nežil a v roce 1535 je zmiňován jako pustý.

Na sousedním kopci stával ještě o století dříve Vildštejn. Oba hrady vypínající se vysoko nad meandrem Chrudimky, někdy též zaznamenané jako Ohebka, byly před stavbou přehrady velmi výrazné – jak je patrné z historických kreseb. V kopci pod Vildštejnem prochází tunel silnice, a pokud se domluvíte s hrázným a on vás pustí na vrcholek, najdete zbytky starého okna a pár zdí. Zříceniny Ohebu jsou běžně přístupné.