Renesanční podobu získala Březnice za pánů z Lokšan.

Renesanční podobu získala Březnice za pánů z Lokšan. Zdroj: Profimedia.cz

Kaple a další prvky jsou na zámku barokní, ale i rokokové nebo empírové.
Pohled na areál zámku s opevněním a přilehlou anglickou zahradou.
Zámeckým parkem vede červená značka, po které se dostanete ke Hrochově Hrádku.
4
Fotogalerie

Tip na výlet: Zámek Březnice a nedaleká zřícenina

Březnický zámek na Příbramsku je místo, kde si ruku podává gotika s renesancí, baroko s rokokem nebo empír s biedermeierem. Navštivte zdejší unikátní renesanční knihovnu a kouzelné interiéry, ve kterých se kdysi odehrála jedna spletitá love story.

Historie středočeské renesanční perly se začala psát už ve 12. století. Původně gotickou tvrz si na obchodní Zlaté stezce nechal postavit rod Buziců. Sídlo později střídalo majitele, než se ho v 16. století chopili Lokšanští. Zámku dali renesanční podobu a v roce 1558 vybudovali nejstarší dochovanou knihovnu u nás.

Zakázaná láska

Stalo se tak v době, kdy stránky zdejších knih mohl popsat milostný příběh arcivévody Ferdinanda Tyrolského, druhorozeného syna císaře Ferdinanda I. Habsburského, a Filipíny Welserové, neteře tehdejší majitelky zámku Kateřiny Lokšanské. Na Březnici si roku 1557 řekli své ano a na pár let tu našli útočiště.

Svůj vztah ovšem museli léta tajit. Překážkou jim byla Filipínina neurozenost. Dlouhá desetiletí jejich sňatek neuznávaly ani šlechtické rody v celé Evropě, ani Vatikán. Své děti dokonce označovali jako nalezence a radostná rodinná léta prožili skryti na Křivoklátě. Ač byli po téměř celý život svázáni mlčením, jejich manželství se mezi ostatními habsburskými páry historie jeví jako nejšťastnější.

Jedinečná Březnice

O barokní podobu březnického panství se v počátcích 17. století zasloužil jeho další významný držitel, Přibík Jeníšek z Újezda, jenž sídlo ozdobil honosnou kaplí. V 18. a 19. století se zámecké klíče dostávají do rukou Krakovských z Kolovrat, později až do roku 1945 Pálffyů z Erdődu.

Březnické interiéry tvoří koláž historických slohů, od gotiky po biedermeier. V rámci rozšířeného návštěvnického okruhu si je můžete prohlédnout i s jedinečnou Lokšanskou knihovnou. Další prohlídka představí zámeckou zbrojnici s bojovým náčiním z 15. až 19. století. Malí návštěvníci se seznámí s tajemnými bytostmi brdských lesů na výstavě v zámeckém sklepení. Děti mají zároveň o víkendu 22. a 23. dubna vstup na památky pod správou NPÚ, kam patří i Březnice, zdarma.

Toulky po okolí

Necelých pět kilometrů vzdálenou gotickou tvrz nečekala tak zářná budoucnost jako Březnici. Hrochův hrádek vznikl na konci 14. století, avšak už v prvních písemných zmínkách se zmiňuje jako zpustlé stavení. Ze skromného sídla se čtyřpatrovou věží se dochovala pouze část donjonu a krbová konzole. Ke zřícenině se můžete vydat po červené přes březnický zámecký park s rybníky. Trasa je nenáročná, měří necelých pět kilometrů a zavede vás do vsi Dobrá Voda, kde nedaleko železniční stanice leží rozvaliny Hrochova Hrádku.

Do diáře si ještě můžete zapsat tip na květen, kdy se o víkendech otevírá březnická synagoga. Několikrát přestavěná budova z roku 1725 leží v centru bývalého židovského ghetta. Expozice s průvodcem i bez něj přibližuje kulturu a místní vývoj židovské obce.