Zámek Kosmonosy

Zámek Kosmonosy Zdroj: Profimedia.cz

Zámek Kosmonosy
Kostelní areál
Loreta
Loreta - interiér
Tipy na dubnové výlety
5
Fotogalerie

Tip na výlet: Kosmonosy

Mladoboleslavsko, to není jen Škodovka a fotbalové či hokejové úspěchy. Nenápadný městys Kosmonosy zaujme renesančním zámkem a historickou piaristickou kolejí, která bývala centrem vzdělanosti.

Kosmonosy leží na severovýchodě Čech, asi 50 kilometrů od Prahy. Nevelké město s asi 4500 obyvateli sousedí s Mladou Boleslaví, a pokud se ocitnete v okolí, byla by velká škoda je minout.

O rozvoj městysu se zasloužil zejména rod Černínů, jehož představitel, Heřman Černín z Chudenic, získal roku 1650 správu nad městem a nechal tu postavit piaristickou kolej s gymnáziem, které se tehdy stalo centrem vzdělanosti na Mladoboleslavsku. Jeho prasynovec, Humprecht Jan Černín, pokračoval ve strýcových šlépějích a dále se snažil město rozvíjet. Založil tu například Svobodnou obec řemeslnickou, která sdružovala různé řemeslníky z okolí. Hodí se připomenout, že se zasloužil také o výstavbu Černínského paláce na pražských Hradčanech.

Piaristická kolej u kostela Nalezení sv. Kříže v Kosmonosech patří nepochybně k dominantě města. Původnímu účelu sloužila zejména v letech 1688–1786, poté byla přesunuta do bývalého kláštera minoritů do Mladé Boleslavi. Kolej vznikla podle návrhů Giovanniho Maderny. Heřman Jakub Černín z Chudenic se jako nejvyšší purkrabí království českého těšil významnému postavení a založením kosmonoské piaristické koleje a přilehlého gymnázia chtěl umožnit vzdělání mládeže z širokého okolí. Tak se také stalo, kosmonoské gymnázium patřilo mezi první vybudované vzdělávací ústavy tohoto typu v českém království a jeho popularita rychle rostla. Kostel, který stojí u koleje, byl vystavěn podle plánů Franceska Carratiho a dokončen v roce 1673. Najdete jej poeticky na konci lipového stromořadí, na jehož počátku stojí dvě kaple, které nechala postavit hraběnka Johana z Martinic.

Nedaleko klášterního komplexu se nachází Loreta, kterou mnozí považují za architektonický klenot Kosmonos. Její podobu realizoval další italský architekt, Giovanni Alliprandi. Vznikla na počátku 18. století na místě bývalého dřevěného kostela sv. Martina. Loretu tvoří centrální obdélníková budova zvaná Santa Casa, jejímž vzorem byla první stavba tohoto druhu v italském městečku Loretto. Ke stavbě patří i barokní zvonice.

Giovanni Alliprandi se podílel i na budování kosmonoského zámku. Původně měl sloužit jako alternativní sídlo pro Adama Krajíře, šlechtice původem z Kraňska, který do konce 16. století sídlil na nedalekém zámku v Mladé Boleslavi, než se přesunul do Kosmonos. Po nastoupení Heřmana Jakuba Černína na místo správce Kosmonos Alliprandi přestavěl budovu staršího tříkřídlového zámku na čtyřkřídlovou dispozici barokní stavby. K zámku patřila rozsáhlá obora a park se zvěří. Roku 1710 Černín zemřel a jeho srdce bylo uloženo do kovové truhlice a zazděno v kostele Povýšení sv. Kříže v Kosmonosech. Zámek je však dnes bohužel veřejnosti nepřístupný. Sídlí v něm základní škola, a tak jeho krásu můžete obdivovat pouze zvenčí.

Video placeholde
Tipy na dubnové výlety • Videohub