Házmburk

Házmburk Zdroj: Profimedia.cz

Házmburk
Házmburk
Libochovice
Libochovice
Tipy na dubnové výlety
6
Fotogalerie

Tip na výlet: Házmburk a Libochovice

Tentokrát se vydáme po stopách dvou nedaleko od sebe ležících historických staveb. Začneme u romantického zámku Libochovice, který leží na břehu řeky Ohře, odkud se přesuneme ke zřícenině Házmburk, dominantě Českého středohoří.

Městečko Libochovice najdeme na severozápadě Čech, asi 60 kilometrů od Prahy směrem na Ústí nad Labem. Jedná se o nevelkou obec s asi 3500 obyvateli, která návštěvníky láká zejména díky nádhernému zámeckému areálu na levém břehu řeky Ohře.

Původně gotickou tvrz přestavěl v druhé polovině 16. století Jan starší z Lobkovic na jednopatrový renesanční zámek. Po roce 1613 vlastnili Libochovice Štemberkové, kteří však panství později prodali rakouskému šlechtici Gundakerovi z Dietrichsteinu. Ten se rozhodl zámek, který v té době už zažil dva požáry a byl ve špatném stavu, kompletně zrekonstruovat. Kromě přestavby začal i s celkovou úpravou parku a s výstavbou hospodářského dvora. Po několika prosperujících stoletích však nastal roku 1918 zlom, když byla se vznikem Československé republiky vyvlastněna část šlechtických majetků.

Další ránu pro Libochovice znamenala německá okupace, během které byla na panství uvalena nucená správa. Po válce byl zámek zkonfiskován a přešel do vlastnictví státu, jenž v něm zřídil městský a zemědělský archiv a v pěti místnostech v přízemí Křenkovo vlastivědné muzeum. Roku 1959 proběhly nutné stavební a restaurátorské práce a po nich vznikla první zámecká expozice, přičemž původní vybavení se zachovalo pouze v několika místnostech v prvním patře, protože většina mobiliáře byla předána Národnímu divadlu. Dlouhou dobu spravoval zámek litoměřický okres a teprve roku 2001 byl převeden pod Státní památkový úřad a prohlášen za národní kulturní památku.

Zámek je známý jako rodiště Jana Evangelisty Purkyně a zaujme nejen nádhernou architekturou, ale především okrasným parkem se skleníky, založeným kolem roku 1685. Jakmile si do sytosti užijeme krásy areálu, můžeme se vydat objevovat druhou, o poznání divočejší historickou stavbu.

Ze zámku na hrad

Na hlavní silnici se napojíme na červenou turistickou značku, která nás provede městečkem a od nádraží ještě asi kilometr po pěšině vedle hlavní silnice. Poté však odbočíme na polní cestu směrem doprava, stoupáme mírně do kopce a po dalších třech kilometrech dorazíme na zříceninu Házmburk.

Silueta hradu tvoří nezaměnitelné panorama Českého středohoří. První obyvatelé na tento vrch přišli nejspíše už v období 4600 až 4100 př. n. l. Samotný hrad však vznikl pravděpodobně ve 14. století a jeho pánem byl v té době Hynek z Lichtenburka, který stavbu posléze směnil za jiné zboží s Janem Lucemburským. Jeho dalším pánem byl Zbyněk Zajíc z Valdeka, jenž jako první začal užívat označení „z Hazmburka“.

Koncem 16. století byl však Házmburk už pustý a neobývaný. V historii hradu se vystřídala celá řada majitelů, včetně rodů panujících v libochovickém zámku, ale stavba chátrala a postupně dospěla do podoby, kterou známe dnes. Romantice zdejších výhledů na okolní kopce to však neubírá, a tak se tu rozhodně nezapomeňte zastavit a pozorovat západ slunce.

Video placeholde
Tipy na dubnové výlety • Videohub