Rataje nad Sázavou

Rataje nad Sázavou Zdroj: Profimedia.cz

Rataje nad Sázavou, hrad Pirkštejn
Rataje nad Sázavou, zámek
Stříbrná Skalice, kostel v Rovné
Trosky hradu Talmberk
Sázavský klášter
9
Fotogalerie

Tip na výlet: Posázavím po stopách populární české hry Kingdom Come

Nejen fanoušci počítačové hry Kingdom Come: Deliverance z období českého středověku se mohou vydat na jarní výlet po městysích v okolí řeky Sázavy. Odvážíte se vyjít po stopách švarného Jindřicha, syna kováře ze Stříbrné Skalice?

Výlet začíná ve Stříbrné Skalici, asi padesát kilometrů od Prahy. Hlavní postava hry, vesničan Jindřich, pochází právě odtud. Po vzoru svého otce Martina se měl stát kovářem, ovšem armáda Zikmunda Lucemburského jeho rodnou vesnici vyplenila a Jindřich se musel dát na útěk. Hra popisuje jeho další dobrodružství.

Ve Stříbrné Skalici stával ve 14. a 15. století hrad, z jehož zříceniny později místní odnesli materiál na výstavbu nedalekého barokního kostela svatého Jana Nepomuckého. Jeho součástí je napůl zděná a napůl dřevěná zvonice.

Od kostela se vydáme na výlet po žluté turistické značce, která nás zavede až k břehům Sázavy. Odtud se napojíme doleva na červenou stezku, ze které až do cíle cesty nesejdeme.

Asi po pěti kilometrech cesty podél řeky dorazíme do Sázavy, kde navštívíme Sázavský klášter, který patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách a je úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země, svatého Prokopa. Ten jej založil v 11. století a místo se brzy stalo centrem staroslovanské liturgie.

V době Jindřichovy návštěvy probíhaly v klášteře rozsáhlé stavební práce a došlo k nehodě, při níž zemřel Jarek, jeden z kameníků pracujících na stavbě, což vedlo k pověstem o prokletí.

Od kláštera se opět napojíme na červenou, která nás navede přes řeku a dále po jejím břehu přes kemp u rybníka Buřič. Z druhé strany řeky se můžeme kochat výhledem na klášter. Městečko necháme za sebou a pokračujeme dál asi kilometr, než se dostaneme na rozcestí Sázava-lávka. Odtud trasa kopíruje pravý břeh řeky. Stezka vede další kilometr podél silnice, poté se stáčí doprava, do lesa směrem na vesničku Budín, kterou spatříme po pravé straně, když stoupáme do mírného kopce.

Dojdeme na další rozcestí. Pokud bychom se vydali doprava, došli bychom do Samopší, které také najdeme na herní mapě Kingdom Come. My však pokračujeme dále rovnou do Mrchojed, kde se hráči musí vypořádat s morem, který tu během hry vypukl. Tady se můžeme na vyvýšeném odpočívadle chvíli zastavit a ulevit unaveným nohám.

Hroznatův hrad

Z Mrchojed je, co by kamenem dohodil, do Talmberku, kde se dodnes zachovala zřícenina hradu s věží. Hrad Talmberk založil Hroznata z Úžic z moravského rodu Kouniců na konci 13. století. Působil jako purkrabí Pražského hradu a za služby králi Václavu II. získal území severně od řeky Sázavy kolem Úžic, která se nacházejí nedaleko a jsou také bodem na herní mapě. Zříceninu hradu Talmberk bohužel nahradily rodinné domy, jejichž obyvatelé jsou nejspíš častými návštěvami fanoušků hry poměrně unaveni, a tak se k hradu bohužel nelze téměř dostat. Co se týče zasazení do herního příběhu, po útoku na rodnou Stříbrnou Skalici v roce 1403 prchá Jindřich právě sem, do Talmberku, aby varoval zdejší pány před blížící se Zikmundovou armádou. Pokud bychom se vydali na hlavní talmberské křižovatce doleva, dorazili bychom do výše zmíněných Úžic.

Z Talmberku nás nicméně čeká další dva a půl kilometru putování po lesní a polní stezce, než dojdeme do Ledečka, další zastávky na herní mapě. V této vesničce žila další postava ze hry, a to řezník, který se svou matkou Drahomírou provozoval místní obchod.

Do cíle výletu nyní zbývá jen půldruhého kilometru kolem sázavského meandru. Čeká nás mírný výšlap do kopce a cesta lesem, ale poté už dorazíme do městečka Rataje nad Sázavou, kde leží barokní kostel svatého Matěje a hrad Pirkštejn. Vznik města se pravděpodobně datuje do roku 946 a místní zvláštností je, že tu stávaly hrady dva. Ten druhý se postupně proměnil v dnes, bohužel značně zanedbaný renesančně-barokní zámek, v němž nyní sídlí dřevorubecké muzeum a Muzeum středního Posázaví. Pirkštejn byl postaven na skalnatém ostrohu pravděpodobně v polovině 14. století. Během následujících 400 let se jeho páni často střídali, na počátku 18. století byl přestavěn na faru. Hráči si budou pamatovat, že když král Zikmund Lucemburský napadl a srovnal se zemí vesnici Stříbrná Skalice, přeživší v čele s dalším herním charakterem, sirem Rackem Kobylou, hledali útočiště právě v Ratajích.

Po více než osmnácti kilometrech výlet končí. Děj hry se odehrává na pozadí skutečných historických událostí počátku 15. století a také na reálných místech, která jsme tak doposud znali pouze z herní mapy. Kingdom Come: Deliverance je považována za jednu z nejpřesněji geograficky i historicky vytvořených her. Díky ní se nejen čeští fanoušci dozvědí zajímavé informace z české historie.

Video placeholde
Tipy na dubnové výlety • Videohub