Klášter Vyšší Brod

Klášter Vyšší Brod Zdroj: Profimedia.cz

Klášter Kladruby
Klášter Zlatá koruna
Klášter Osek
Klášter Teplá
Klášter Sázava
10
Fotogalerie

Nahlédněte do života mnichů v nejhezčích veřejně přístupných klášterech v České republice

Kromě hradů a zámků, sloužících v minulosti králům a šlechticům, je naše země bohatá i na památky sakrální. V dnešním žebříčku se konkrétně zaměříme na kláštery, tedy církevní obytné komplexy, které sloužily nebo dodnes slouží jako příbytek pro mnišské řády. Klášterní stavby najdeme skoro v každém větším městě, ne vždy jsou ale turisticky významné. My vyzdvihneme ty, jež jsou dnes uzpůsobeny pro turistický ruch.

Kladruby

Historie bývalého benediktinského kláštera nedaleko západočeského Stříbra sahá až do první poloviny dvanáctého století, kdy jej nechal vybudovat český kníže Vladislav I. Kladrubský klášter, a zejména klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, je zajímavý díky své přestavbě ve stylu nevšední barokní gotiky, kterou navrhl geniální architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Zlatá Koruna

Cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně založil český král Přemysl Otakar II. ve druhé polovině třináctého století u řeky Vltavy, nedaleko dnešního Českého Krumlova. Část budov se dochovala ve své středověké, gotické podobě. Návštěvníci si mohou vybrat z několika prohlídkových okruhů, jedním z nejvýznamnějších exponátů je originál gotického obrazu Zlatokorunské madony, zdejší patronky.

Osek

Cisterciácký klášter v Oseku nedaleko Duchcova vznikl ve třináctém století v románsko-gotickém slohu. Rozkvětu se dočkal zejména ve století osmnáctém, kdy byl barokně přestavěn pod taktovkou stavitele Octavia Broggia. Součástí prohlídkového okruhu je klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, křížová chodba a kapitulní síň konventu.

Teplá

Rozsáhlý areál premonstrátského kláštera Teplá nejdete nedaleko západočeských Mariánských Lázní. Klášter založil český šlechtic blahoslavený Hroznata už v roce 1193. V rámci dvou prohlídkových okruhů mohou návštěvníci navštívit klášterní knihovnu s muzeem a barokní obytné křídlo kláštera. Kolem kláštera se rozprostírá rozsáhlý park s rybníkem, v objektu bývalého klášterního mlýna je pak připravena hravá expozice, jež zaujme malé i velké.

Vyšší Brod

Starobylý vyšebrodský cisterciácký klášter leží v malebné pošumavské krajině jen pár kilometrů od vodní nádrže Lipno. Jedná se o jediný dodnes fungující mužský cisterciácký klášter v Česku. Součástí prohlídkového okruhu je opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie, překrásná rokoková knihovna a bohaté klášterní umělecko-historické sbírky.

Sázava

Bývalý benediktinský klášter Sázava vznikl v první polovině jedenáctého století, založil jej s pomocí přemyslovských knížat poustevník Prokop, později svatořečený. Jedná se o třetí nejstarší mužský klášter v Čechách. V jedenáctém století byl klášter centrem slovanské liturgie, zdejší benediktini vytvořili řadu cenných památek slovanského písemnictví. V rámci prohlídky uvidíte mimo jiné kapitulní síň se vzácnými gotickými freskami.

Plasy

Monumentální barokní areál cisterciáckého kláštera Plasy leží severně od Plzně a nabízí v sezóně čtyři prohlídkové okruhy. Specialitou je okruh zaměřený na fungování vodního, větracího a tepelného systému budovy konventu. Za svou barokní krásu vděčí klášter v Plasech význačným barokním stavitelům, jako byli Jan Baptista Mathey, Jan Blažej Santini-Aichel a Kilián Ignác Dientzenhofer.

Broumov

Benediktinský klášter v Broumově byl založen ve čtrnáctém století, jeho význam nicméně výrazně vzrostl ve století patnáctém. Tehdy husité vypálili klášter v Břevnově, a tamní opat Mikuláš II. proto přesídlil právě sem. V osmnáctém století byl klášter barokně přestavěn Kryštofem Dientzenhoferem a jeho synem Kiliánem Ignácem. Zajímavostí prohlídkového okruhu je historická kopie Turínského plátna, jediná ve střední Evropě.

Rajhrad

Klášter v Rajhradě je nejstarším klášterním sídlem na Moravě, vznikl dle tradice již v roce 1045 na místě dřívějšího opevněného velkomoravského hradiště. Současná podoba areálu pochází z osmnáctého století a stojí za ní projekt Jana Blažeje Santiniho-Aichela, který ovšem nebyl zcela dokončen. Turisté si mohou prohlédnout jednak opatský chrám, jednak expozici Památníku písemnictví na Moravě.

Želiv

Želivský klášter byl založen ve dvanáctém století český knížetem Soběslavem I. V průběhu časů byl několikrát přestavován, za nejvýznamnější přestavbou stojí podobně jako v případě kláštera v Rajhradě Jan Blažej Santini-Aichel. Dnes klášter slouží jako hotel, restaurace i pivovar. V budovách konventu a přilehlém kostele Narození Panny Marie se nicméně konají i klasické prohlídky.

Spoustu dalších tipů na neotřelé výlety nabízí náš speciál ČESKO KŘÍŽEM KRÁŽEM.

Snímky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii: