Palác Kinských

Palác Kinských Zdroj: Profimedia.cz

Veletržní palác
Schwarzenberský palác
Meet Factory
DOX
5
Fotogalerie

Nejzajímavější pražské galerie

S pomalým příchodem podzimu klesá teplota, zvedá se vítr a společenský život se tak dává na postupný ústup do teplých útrob hospod, kaváren a dalších podniků. Vedle kin, muzeí a divadelních sálů lákají návštěvníky také galerie umění. Není pak žádným překvapením, že nejbohatším a nejrozmanitějším souborem galerií v Česku oplývá hlavní město Praha.

Tradiční galerie

Největší sbírku výtvarného umění v zemi spravuje Národní galerie v Praze, a to v několika historicky významných prostorách, z nichž většina se nachází právě v hlavním městě. Ke stálým expozicím patří například sbírky starého umění „Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1500“ v Anežském klášteře Na Františku a „Staří mistři“ z období od 16. do 18. století ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Devatenácté století a klasickou modernu reprezentují expozice „1796–1918: Umění dlouhého století“ a „1918–1938: První republika“ ve Veletržním paláci, kde najdete také expozici moderního umění „1930–současnost: České moderní umění“.

V paláci Kinských je uložena Sbírka grafiky a kresby Národní galerie Praha, jedna z nejhodnotnějších svého druhu v Evropě. Výběr z více než 450 tisíc kusů bývá pravidelně vystavován v konírně paláce i v dalších objektech Národní galerie. Ve správě Národní galerie je i obrazárna Strahovského kláštera, která byla vybudována v první polovině 19. století kolem obrazu „Růžencová slavnost“, stěžejního díla německého renesančního výtvarníka Albrechta Dürera.

Samozřejmostí pro Národní galerii jsou pak i průběžné krátkodobější výstavy. Až do listopadu 2021 jsou ve Veletržním paláci k vidění například umělecké grafiky Bedřicha Havránka, fascinující pohybové a taneční studie tanečnic a modelek z ruky sochaře Josefa Mařatky či vskutku eklektická výstava ruského výtvarníka dlouhodobě žijícího v Praze Viktora Pivovarova „Moskevská gotika“.

Druhá z velkých pražských sítí galerií spadá pod Galerii hlavního města Prahy. Ta provozuje jak stále expozice, tak dočasné výstavy, například v domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí nebo v Domě fotografie. V Trojském zámku najdete jak stálou instalaci týkající se malířské výzdoby tohoto objektu, jejímž autorem je převážně Carpoforo Tencalla, tak průběžné výstavy. Až do konce října je v tomto barokním skvostu možné navštívit k pandemii tematicky příhodnou výstavu kolektivu autorů „Nejistá sezóna“. V Colloredo-Mansfeldském paláci na Křižovnickém náměstí je v současnosti k vidění výstava představitelky generace 80. let Eriky Bornové „Šílenství je stráž noci“.

Tradiční umění můžeme najít také v dobře známých prostorách Obrazárny Pražského hradu na druhém hradním nádvoří. Stálá expozice představuje návštěvníkům více než sto vybraných obrazů z bohaté sbírky Hradu, která celkem obsahuje více než čtyři tisíce kusů. Obrazárna původně vznikla jako galerie pro bohatou sbírku císaře Rudolfa II., která však byla rozkradena během třicetileté války. Zevrubné obnovy a inventarizace se obrazárna dočkala ve druhé polovině 20. století a definitivně zpřístupněna veřejnosti v roce 1998. Dnes jsou těžištěm sbírky renesanční, manýristické a barokní obrazy z 15. až 18. století, nechybí Tizian, Peter Paul Rubens či Hans von Aachen. Obrazárna je v současné době uzavřena z důvodu rekonstrukce expozice. Návštěvníci Pražského hradu však mohou vidět velice pěknou výstavu obrazů Ivana Exnera v Královském letohrádku. Přístupný je i další unikátní výstavní prostor, Jízdárna Pražského hradu, kde momentálně můžete zhlédnout výstavu „Česká architektura od secese k dnešku“.

Své výstavní prostory má i Muzeum hlavního města Prahy. V domě U Zlatého prstenu se nachází stálá expozice Praha Karla IV. – středověké město, která představuje metropoli a její proměnu za vlády Karla IV. a dalších Lucemburků. Další expozice Praha 1606 unikátním způsobem přibližuje život v rudolfínské Praze prostřednictvím rozpohybovaného Sadelerova prospektu. Zároveň se v domě konají krátkodobé výstavy a různé kulturní akce pro veřejnost.

Moderní prostory

Současné umění prezentované v neorenesančním prostředí najdeme v galerii Rudolfinum, kterou spravuje Česká filharmonie. Až do konce října 2021 je možné v galerii vidět výstavu „Mezipamět“, společný projekt skupiny českých a německých výtvarníků spojující navzájem se obohacující tradiční a nová média na hranici stále se rozšiřujících možností lidského vnímání.

Dalším z center moderního umění v Praze je galerie MeetFactory, bývalá továrna v ulici Ke Sklárně na Praze 5, kde v současné době probíhá instalace nových výstav, které budou přístupné od 14. září. Největší výstavní síň současného umění najdete v Holešovicích v Centru současného umění DOX. To otevřelo v roce 2008, kdy ohromilo návštěvníky výstavou „Vítejte v kapitalismu“. V současnosti si nemůžete nechat utéct výstavu „Vanitas“, která až do 10. října představuje díla několika generací umělců, která se týkají věčných motivů smrti a umírání.

Na Senovážném náměstí najdete uměleckou galerii a výstavní prostory Kvalitář, kde bude od 17. září probíhat společná výstava Petra Duba a Alžběty Říhové „Knihovna vzorů“, představující symbiózu postkonceptuálního, reduktivního stylu obou autorů. V Galerii Vyšehrad, která se nachází v budově bývalé vyšehradské strážní věže nad Libušinou lázní, probíhá od 3. září výstava „Inkorporace“ Daniel Pitína, který je jedním z čelních představitelů mladší české malby.