Břidlicové doly v Nízkém Jeseníku

Břidlicové doly v Nízkém Jeseníku Zdroj: Archiv

Přírodní památka Salka - pozůstatek bývalé štoly po těžbě kyzové břidlice
Petr Zahnaš ze Zálužné u Vítkova, který bábá v břidlicových dolech na Vítkovsku a snaží zpřístupnit jeden důl veřejnosti.
Petr Zahnaš ze Zálužné u Vítkova, který bábá v břidlicových dolech na Vítkovsku a snaží zpřístupnit jeden důl veřejnosti.
Střešní tašky z přírodní břidlice
5
Fotogalerie

Břidlicové doly v Nízkém Jeseníku: Stovky metrů štol, ve kterých se skrývá mnoho podzemních krás

V oblasti Nízkého Jeseníku kolem Vítkova, Budišova nad Budišovkou a Jakartovic se nacházejí starobylá důlní díla, kde se od konce 18. stol. těžila břidlice. Ta se používala převážně ve stavebnictví, dále se rozemletá přidávala do směsi, ze které se lisovaly gramofonové desky; zajímavé bylo využití na výrobu břidlicových tabulek, které kdysi sloužily na psaní ve škole místo sešitů.

Největšího rozmachu dosáhla těžba před první světovou válkou, kdy zde bylo evidováno více než sedmdesát dolů. Odsunem Němců po druhé světové válce dolování až na výjimky ustalo. Po listopadu 1989 byly učiněny pokusy o obnovení těžby, zatím však bezvýsledně. Některé doly najdeme snadno a jsou dokonce vyznačeny na mapách, jiné se hledají velmi těžko. Někdy se jedná jen o krátkou štolu, jindy se dostaneme do rozsáhlých prostor a ty největší doly tvoří dokonce patra. Zde hrozí nebezpečí propadnutí třeba i o dvacet metrů níže, neboť chodby jsou na mnoha místech propojeny komíny, které umožňovaly řádné větrání a přesun materiálu.

Mezi nejzajímavější doly patří jistě Jezerní důl, zvaný též Potlachový, v chatové oblasti u Čermenského mlýna. Na konci svážné chodby začíná 40 m hluboké jezero. Dalším zajímavým je důl V zátočině u obce Staré Oldřůvky. Tvoří jej v podstatě jen jedna obrovská komora, která je 180 m dlouhá, 8 m široká a okolo 10 m vysoká. Před vchodem, odkud je pěkný výhled do kraje, začíná halda, která se svažuje až k řece Odře, kde je zakončena asi pětimetrovou opěrnou zdí.

Jeden z největších je důl Moravice nacházející se na břehu stejnojmenné řeky poblíž obce Zálužné, zvaný též Pollakova štola. Má nespočet chodeb, množství malých i větších vyrubaných komor. Nejkrásnější je ale určitě Černý důl v lesíku mezi Budišovem nad Budišovkou a Vítkovem. Už vstup do něho je fascinující: po strmém srázu sestupujeme bujným porostem kapradin do útrob země, až se dostaneme na první patro. Chceme-li níže, musíme po laně do zhruba patnáctimetrové propasti. V nejnižším, třetím patře nás čeká spousta vody a hlavně překrásné chodby. Klenutí jejich stropů, které vzniklo vyskládáním odpadní břidlice, připomíná gotické a románské oblouky.