Přírodní rezervace Údolí Brtnice

Přírodní rezervace Údolí Brtnice Zdroj: Profimedia.cz

Hrad a zámek Brtnice
Zřícenina hradu Rokštejn
Údolí Brtnice
3
Fotogalerie

Přírodní rezervace Údolí Brtnice: Načerpejte energii v nejmladším chráněném území na Jihlavsku

Přírodní rezervace Údolí Brtnice byla vyhlášena v roce 2001. Její rozloha je 69 ha a má 135 ha ochranného pásma.

Říčka Brtnice je pravobřežním přítokem řeky Jihlavy. Před ústím se údolí zužuje a má charakter malého kaňonu. Předmětem ochrany je údolní niva meandrujícího dolního toku Brtnice s přilehlými stráněmi od ústí až nad mlýn Doubkov v délce asi 5 km. Rozmanitá stanoviště zahrnují pobřežní porosty, vlhkou údolní nivu, chladné stinné lesní údolí, příkré stráně se skalními výchozy pokryté pestrou mozaikou sucho a teplomilných lučních porostů na jižních svazích, skupiny křovin a lesy. To umožňuje výskyt více než šesti set druhů rostlin včetně dvanácti vzácných a chráněných druhů a dalších čtrnácti ohrožených druhů z Červeného seznamu.

Pozornosti neujdou bohaté porosty vzácné kapradiny pérovníku pštrosího v okolí mlýna Doubkov. Pestrá je i zdejší fauna, především entomofauna se vzácnými druhy motýlů, a také bohatá fauna pavouků.

Přilehlým okolím vás provede tzv. Brtnická stezka. Začíná u hradu Rokštejna a navazuje na systém cyklostezek a tras pro pěší. Na své trase má 13 zastavení.