Zřícenina hradu Gutštejn

Zřícenina hradu Gutštejn Zdroj: Profimedia.cz

Zřícenina hradu Gutštejn
Šipín a kostel svaté Barbory
Zřícenina hradu Švamberk
Švamberk - kostel svaté Máří Magdaleny
5
Fotogalerie

Tip na výlet: Na Plzeňsko za zříceninami Gutštejn a Švamberk

V osadě Šipín zhruba severozápadně od Plzně začíná hned několik turistických tras. Jedna z nich nás provede údolím potoka Hadovka. Hlavními body našeho výletu budou osamělé zříceniny gotických hradů Gutštejn a Švamberk.

Liduprázdný Šipín

Šipín leží dvacet pět kilometrů severozápadně od Plzně. Jedná se o titěrné místečko bez jediného stálého obyvatele v katastru obce Konstantinovy Lázně, kterou najdeme dalších zhruba pět kilometrů severovýchodním směrem. Dostupnost není ideální – nejbližší zastávky veřejné dopravy se nachází několik kilometrů daleko a zhruba dvanáctikilometrová trasa našeho výletu si netyká ani s koly. Zaparkovat a o něco si tak zkrátit cestu je možné u hradu Gutštejn, který je součástí naší trasy.

Ti z vás, kteří vynaloží žádané úsilí, však určitě nebudou litovat. Šipín totiž leží v srdci přírodního parku Úterský potok a návštěvníkům se tak otevírá možnost užít si poklidného výletu pod korunami listnáčů obklopujících potok Hadovka, který se do Úterského potoka pod Šipínem vlévá.

V samotném Šipíně najdeme jen čtyři stavby – kostel svaté Barbory, opuštěnou školu, faru a hájovnu. Lokalita byla osídlena už v pozdní době bronzové, v raném středověku se zde pak nacházelo pravděpodobně přemyslovské hradiště. První zmínka o vísce pak pochází z roku 1352. Z poloviny 14. století pochází i kostel svaté Barbory, který byl přestavěn v druhé polovině 18. století, když se z Šipína stalo vyhledávané poutní místo. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1991 až 1995.

V Šipíně se napojíme na červeně značenou turistickou stezku, která začíná u přístřešku na vyhlídce. Cesta míří zprvu na sever a rychle míjí pseudorenesanční kapli Panny Marie z roku 1892, u které vyvěrá údajně zázračný pramen. Cesta zahne na západ a po několika set metrech překročí potok Hadovka těsně nad jeho soutokem s Úterským potokem. Cesta nadále vede podél proudu Hadovky pod kopcem Slovanské hradiště, na jehož vrcholu se nachází hradiště Bezemín z 8. století.

Zhruba po dalším kilometru dorazíme pod zříceninu hradu Gutštejn, ke které zpět přes lávku přes Hadovku uhýbá žlutě značená trasa. Hrad Gutštejn vznikl na přelomu 13. a 14. století jako rodové sídlo pánů z Gutštejna, kteří zde sídlili zhruba dvě stě padesát let. V 17. století pak došlo k vysídlení a zpustnutí hradu. Romantické zřícenině dominuje dvacetimetrová zaoblená věž, pod kterou stojí několik dalších struktur. Pod hradem bylo vyhloubeno podzemí se zaklenutým sklepením. Součástí komplexu bylo také předhradí, ze kterého se však nic nedochovalo.

Dlouhá cesta na Švamberk

Po návštěvě Gutštejna se vrátíme zpět na naši červenou trasu podél Hadovky. Cesta dále opisuje potok a střídají se na ní lesní porosty s dlouhými lány polí. Po zhruba osmi kilometrech dorazíme k Balcarově mlýnu, kde uhneme na žlutě značenou cestu, která se škrábe na vrchol Krasíkov až ke zřícenině hradu Švamberk.

Gotický hrad vznikl ve druhé polovině 13. století pod zrakem pánů ze Švamberka, kterým patřil až do zániku rodu na konci třicetileté války. Po požáru v roce 1644 přibyl k hradu kostel svaté Máří Magdaleny, hrad však již obnoven nebyl a jeho zdivo sloužilo jako materiál ke stavbám v okolí. Z hradu už toho skutečně mnoho nezbývá, zaujme především mohutná zeď a zbytky věže. Na rozvalinách věže vyrostla v roce 2012 ocelová vyhlídka, která v kombinaci s výškou kopce poskytuje skvělý výhled na okolí. Ze Švamberka jsou to zhruba tři kilometry do Konstantinových Lázní, kde už na vaše unavené nohy budou čekat občerstvení a možnosti veřejné dopravy.

Spoustu dalších tipů na neotřelé výlety nabízí náš speciál ČESKO KŘÍŽEM KRÁŽEM.