Rabštejn nad Střelou na severním Plzeňsku

Rabštejn nad Střelou na severním Plzeňsku Zdroj: Profimedia.cz

Rabštejn nad Střelou na severním Plzeňsku
Rabštejn nad Střelou na severním Plzeňsku
Rabštejn nad Střelou na severním Plzeňsku
Rabštejn nad Střelou na severním Plzeňsku
5
Fotogalerie

Tip na výlet: V maličkém Rabštejně nad Střelou najdete klášter, zámek i přírodní park

Rabštejn nad Střelou na severním Plzeňsku je zřejmě nejmenší historické město v Evropě a možná i na světě. I přesto, že zde trvale bydlí jen dvacet obyvatel, oplývá tato „městská“ část sedm kilometrů vzdáleného Manětína bohatým fondem historických památek. Dominantou jsou zřícenina hradu přestavěná na barokní zámek a přilehlý klášter servitů s kostelem Panny Marie Sedmibolestné. Možné je také vyrazit na krátkou naučnou stezku kolem města.

Starší než Karlův kamenný most?

Rabštejn se rozkládá nad korytem Střely zhruba napůl cesty mezi Plzní a Karlovými Vary. Pokud přijedete ze severu, překročíte při vstupu do města gotický kamenný most přes Střelu. Ten byl pravděpodobně vybudován v letech 1335 až 1340 společně s přestavbou původního rabštejnského hradu, což by jej činilo starším než Karlův most a druhým nejstarším dochovaným mostem v zemi. Právě u paty mostu začíná a končí okruh naučné stezky Rabštejn. Několik desítek metrů za mostem jsou k vidění smírčí kříž a socha svatého Vojtěcha a o další kousek dále stojí malá barokní loreta. Hlavní ulici Rabštejna lemují lidové domy.

„Centrum“ městečka se rozkládá kolem vrcholu skalního ostrohu, ze kterého Rabštejn shlíží na Střelu. Na náměstíčku stojí muzeum a od něj je to už jen pár metrů k zámku. Původní gotický hrad byl postaven ve 14. století. Rod Pluhů se v této době postavil Karlu IV., který hrad v roce 1357 oblehl, získal a v následujících letech na něm často pobýval. V následujících staletích však hrad chátral. V roce 1666 nechal Jan Šebastián z Pöttingu na místě zaniklého karmelitánského kláštera nechat postavit klášter servitský s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a v roce 1705 František Karel z Pöttingu nechal přestavět starý hrad na barokní zámek. Následně zámek prošel rukama Černínů a jeho posledními šlechtickými majiteli byli do roku 1945 Lažanští. Klášter dnes není přístupný, zámek se však v letních měsících návštěvníkům otevírá. K původnímu hradu se vážou roztroušené zbytky městského opevnění.

Kolem řeky Střely

Naproti klášteru přes silnici se nachází zřícenina hradu Sychrov, jejíž hlavním prvkem je okrouhlá hlavní věž neboli bergfrit. Sychrov od původního hradu Rabštejn oddělovala přírodní úžlabina. Od kláštera je to po vedlejší cestě z kopce několik stovek metrů ke skromnému židovskému hřbitovu z 18. století. Naproti židovskému hřbitovu stojí první z bunkrů československého opevnění, takzvaných řopíků, kterých je na naučné stezce Rabštejn k vidění hned několik. Na rozcestí můžete zahnout na cestu, která vede podél Vranovského potoka s vodopádky zhruba kilometr na západ ke dvoru Vranov, původně baroknímu hospodářskému dvoru, o jehož záchranu a rekonstrukci se v současnosti snaží spolek Postřelí.

Naučná stezka pokračuje od rozcestí dál podél Střely, kterou po několika set metrech překračuje přes lávku Frankovka. Od lávky zpět ke kamennému mostu měří tento úsek cesty po levém břehu Střely zhruba dva a půl kilometru. Vedle dalších řopíků je k vidění ruina Horova mlýna s křížkem a vyhlídka u Hraběcího kříže, která nabízí skvělý pohled na dominanty Rabštejna na opačném břehu řeky a také na bývalé břidlicové lomy přímo pod zámkem.

Pokud se vám prostředí přírodního parku Horní Střela zalíbilo, nemusí být Rabštejn koncem vašeho výletu. Zelená turistická značka se od Horova mlýna vine podél Střely na jih až do Plasů, zatímco značka modrá navazuje Rabštejn na Nový Dvůr na východě a na Manětín na jihozápadě.

Spoustu dalších tipů na neotřelé výlety nabízí náš speciál ČESKO KŘÍŽEM KRÁŽEM.