Video placeholde
Hlohovecký rybník
Mlýnský rybník
Včelojed lesní
Odpočívadlo u Apollonova chrámu
Zámecký rybník
5
Fotogalerie

Tip na výlet: Lednické rybníky

O Lednicko-valtickém areálu jste určitě už slyšeli, ale věděli jste, že se na jeho území nachází také národní přírodní rezervace? Kromě návštěvy loveckých zámečků a vyhlídek se tak můžete vydat na břehy Lednických rybníků.

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky se skládá ze čtyř rozlehlých vodních ploch, které leží v Nesytské sníženině v Jihomoravském kraji. Zatímco rybníky Nesyt, Hlohovecký Prostřední a Mlýnský jsou těsně u sebe, dva kilometry jižně od zámku, Zámecký najdete v jeho bezprostřední blízkosti.

Zámecký je ze všech rybníků této národní přírodní rezervace navštěvován asi nejčastěji. Nachází se v něm několik ostrůvků, na které se můžete dostat přes několik dřevěných mostků. Na Grottově ostrově se podívejte do jeskyně Peklo a prohlédněte si torzo akvaduktu. 

Pokud však chcete prozkoumat zbylé, podstatně větší rybníky, vydejte se po červeně značené trase vedoucí od zámku, která vás dovede na hráz oddělující od sebe Mlýnský a Prostřední rybník. Najdete tu také železniční stanici Lednice-rybníky, kde můžete o letních víkendech nasednout na historický motorový či parní vlak, který vyjíždí z Břeclavi.

Na hrázi se napojte na naučnou stezku Lednické rybníky, která vede podél břehů rybníků a tvoří okruh dlouhý asi 16 kilometrů. Můžete se po ní vydat i na kole. Z naučných panelů se tu například dozvíte, že tato národní přírodní rezervace byla vyhlášena už v roce 1953 a zabírá plochu víc než 550 hektarů. Zatímco původně byly rybníky založeny kvůli chovu ryb, dnes v jejich okolí žije kromě nich mnohem rozmanitější fauna. V pobřežních travinách a rákosí našly domov různé druhy hmyzu, vzácní zástupci motýlů, žab či dalších obojživelníků. Rezervace je však významná především z hlediska ornitologického. Jedná se totiž o evropsky významnou lokalitu a mokřad mezinárodního významu, v němž můžete pozorovat například orla mořského, včelojeda lesního nebo lejska bělokrkého.

Na výletě nebudou o nic ochuzeni ani milovníci památek. Přímo u stezky navštivte Rybniční zámeček, kde bydlel knížecí zahradník, nebo Apollonův chrám s vyhlídkou. Pokud vám po cestě vyhládne, můžete se zastavit v obci Hlohovec u Hlohoveckého rybníka u občerstvení pod vyhlídkou Usedlost.